Chystaná stavba silnice Českým rájem vyvolala už v minulosti řadu diskuzí a sporů, ve kterých šlo především o vliv na životní prostředí a chráněnou krajinu. Původně byly navrženy tři varianty: jižní přes Mnichovo Hradiště, kterou nechtěl Středočeský kraj, severní, to je současná, dnes považovanou za nejschůdnější a potom superseverní, která by byla stavebně velmi náročná.

Silnice I/35 z Turnova na Úlibice nakonec povede po severovýchodním obchvatu Rovenska pod Troskami a bude kombinací čtyřpruhého a střídavého třípruhého uspořádání.

Na základě nedávno dokončené dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (studie EIA) bude mít tato varianta nejmenší vliv na životní prostředí.

„Návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Lze doporučit jeho realizaci,“ uvádí se v dokumentaci.

Investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR počítá na stavbu s náklady ve výši od 8 do 10 miliard korun.

Nová silnice I/35 má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo intravilán obcí a měst, čímž se podstatně zlepší životní podmínky obyvatel, sníží riziko nehod chodců a cyklistů, snížit imisní zátěže v obytných zástavbách. Sníží se také míra hlukového zatížení, zlepší se možnost používat silnici pro místní dopravu.

Ombudsman Stanislav Křeček
Ombusman dostal opět košem. Radní mu pomoci nechtějí

Obce a dotčené orgány mohly k dokumentu EIA do tohoto týdne předkládat své připomínky.

„ Znovu jsme uplatňovali požadavek, aby trasa byla posunuta jižněji, tedy ve větší vzdálenosti od Těšína, kde máme novostavby,“ říká k dokumentu starostka města Železnice Dana Kracíková.

Město bylo jedním z mála, které projekt připomínkovalo. Další obce na Jičínsku jako Kněžnice, Soběraz, Studeňany, kde je památková vesnická zóna, připomínky nevznesly.

Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska ministerstva životního prostředí. Až poté zadá investor zpracování dokumentace pro územní řízení.

Trasa silnice

Zvolená varianta počítá se čtyřpruhou silnicí od Turnova, která se v místech mimoúrovňové křižovatky u Žernova změní na třípruh. Poté míjí severovýchodně Rovensko pod Troskami a kříží železniční trať Turnov – Jičín. Trasa je vedena po zemědělských pozemcích mezi Újezdem pod Troskami a Semínovou Lhotou. Severně od Čimyšle je navržena mimoúrovňová křižovatka s přivaděčem pro možnou etapizaci výstavby.

Střídavě tříproudá silnice dále pokračuje kolem Ktové a Újezdu pod Troskami a stáčí se kolem Libuně na jih. Mezi Libuní a Kněžnicemi je uvažována výstavba mimoúrovňové křižovatky, další vyroste mezi Kněžnicemi a Jinolicemi. Mezi Železnicí a Valdicemi je umístěna další mimoúrovňová křižovatka Valdice. Stavba pokračuje polem jižně od Radimi a Dřevěnice. Úsek končí na mimoúrovňové křižovatce Úlibice se silnicí I/16, kde se napojuje na připravovaný úsek do Hradce Králové.

Vysokovská spojka by pomohla výraznému zkrácení dojezdových časů mezi Hradcem Králové a dalšími místy kraje. Srovnání současného stavu cestovní doby s možnostmi po rozšiřujících úpravách.
Po šedesáti letech ožívá projekt tunelu pod Vítkovým kopcem

Stavba, která bude realizovaná salámovou metodou, tedy po etapách, má význam pro spojení severní části republiky s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Trvat by měla deset let

Současná silnice I/35 bude po dokončení díla převedena na silnici druhé třídy.