V první fázi se hasiči zaměřili na vyhledání ohniska požáru a jeho likvidaci a zároveň na záchranu osob, které v místě požáru zůstaly. V druhé fázi se hasiči seznámili s vozíky, které slouží k manipulaci s nepohyblivými vozidly, a vyvezli zasažené auto mimo budovu.

Tyto technické prostředky hasičům usnadňují práci a umožňují jim efektivněji dohasit dopravní prostředky mimo budovy. Tím předchází následným škodám na technickém vybavení a zařízení podzemních či nadzemních parkovišť. Tato taktika se dá využít při likvidaci požárů vozidel se všemi druhy pohonu, primárně pak je využívána u vozidel s hybridními a elektrickými pohony, u kterých může být úplná likvidace požáru časově náročnější, případně je potřeba jejich akumulátory ochlazovat.