Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se od roku 2008 pohybuje ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. Vzhledem k pomalému pohybu Pluta jednotlivými znameními je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně. Pluto je ničitel i stvořitel.

Pluto zničí staré a nastolí nové

Obvykle zničí starý přežilý řád a poté vytvoří nový, lepší a fungující. Jeho vliv není nikdy mírný nebo jemný. Důsledky jeho působení jsou vždy výrazné. V případě Pluta v Kozorohu nejde o nic menšího než o vytvoření nového celosvětového systému vlády. Je nesmírně důležité pochopit nevyhnutelnost plutonských změn, které zabezpečují pokrok, a nelze jim zabránit. Rodící se pořádky nemusí být vůbec špatné. Jen se prostřednictvím existující reality těžko prosazují.

Přeměna člověka je složitá a pomalá. Umírání starého a vytváření nového je vždy nelítostným bojem. Vládnoucím stávající stav vyhovuje a neradi opouští zaběhané pořádky, když jim mimo moc přináší i peníze. Jiní ve změnách vidí příležitost, jak moc konečně získat, a tím samozřejmě i bohatství.

Prohlubování ekonomických potíží bude i nadále vyvolávat mocenské ambice a vyostřené situace, které mohou skončit nejenom diplomatickými, ale válečnými konflikty. Revoluce budou pokračovat, i když jejich skutečné cíle nemusí být hned zřejmé. Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat především Býkům, Pannám a Kozorohům, kteří dostanou příležitost prosazovat svou dynamickou a praktickou vůli při transformaci systému.

I v roce 2013 bude pokračovat napěťová vazba Pluta v Kozorohu s Uranem v Beranu. Tato kvadratura se po delší přestávce objevila již v roce 2008 a se železnou pravidelností se bude opakovat až do roku 2016. Plutonský princip smrti a obnovy se spojuje s uranským principem náhlých změn. Bude pokračovat boření starých přežilých struktur a jejich nahrazování novými. Krize, dnes už ani obyčejný člověk není schopen rozlišit, o jakou se jedná, jestli finanční či dluhovou, je jen doprovodným jevem této kvadratury. Ve skutečnosti jsou to krize morální, protože nejsou ničím jiným, než bojem o moc a bohatství.

Každá krize přináší zisky i ztráty

Soubojem mocných a nemocných, tedy těch, co moc mají s těmi, co se moc pokouší získat. Na každé krizi někdo vydělá a někdo prodělá. Nejvýrazněji se tato napěťová vazba projeví pravděpodobně ke konci května a na přelomu října a listopadu. Tato konstelace opět přinese napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Jako vždy půjde o moc, sféry vlivu a peníze.

Od začátku ledna do konce března a celé září bude Saturn ve Štíru v harmonické vazbě na Pluto v Kozorohu. Pluto představuje ohromné síly růstu a vývoje. Saturn je omezující silou, ale v této harmonické vazbě může silám růstu a vývoje dávat řád a formu. Bude to období tvrdé práce, ve kterém lze očekávat pozitivní změny, vyřešení některých přetrvávajících problémů a změny ve struktuře uplatňování moci. Velké množství energie bude vynakládáno na řešení aktuálních úkolů. Nejvíce se toto blahodárné spojení Saturnu a Pluta projeví na začátku ledna, na začátku března a v druhé polovině září.

Od května do srpna bude působit harmonická vazba mezi Saturnem ve Štíru a Neptunem v Rybách. Neptun představuje vědomé vnímání duchovního rozměru světa. Ve spojení se Saturnem, který představuje řád a formu, může lidstvo dospět k novému pochopení vlastního bytí i světa kolem, zejména když si v posledních letech prošlo obdobími značných pochybností, nejistoty a zmatku.

Vládnoucí moc může být v tomto období považována za slabou a tlak občanských hnutí bude sílit. Tato harmonická vazba Saturnu a Neptunu bude v červenci zesílena Jupiterem. Na nebi se objeví velký vodní trigon (rovnoramenný trojúhelník, jehož vrcholy bude tvořit Jupiter, Saturn a Neptun ve vodních znameních). Jupiter je všeobecně známý jako šťastná planeta. Ve společenském rozměru ovlivňuje sociální vazby. Vládne zákonům, právnímu systému a představitelům moci. Jupiter ve spojení se Saturnem přináší trpělivost, schopnost postupovat krok za krokem a přemýšlet o dlouhodobých cílech. Objeví se důležité změny v legislativě a může dojít i ke krátkodobému oživení ekonomiky. Jupiter ve spojení s Neptunem odhaluje nepravdy a podvody. Na povrch mohou vyplavat velice zajímavé informace z politického, mediálního a farmaceutického prostředí.

Neptun podpoří intuici a vnímavost

Neptun se bude pohybovat znamením Ryb. V tomto mystickém znamení setrvá až do roku 2026. Lidem přinese zvýšenou intuici, vnímavost a citlivost. Neptun vládne Rybám, a proto v tomto znamení je nejsilnější.

Neptun zpochybňuje Saturnův ohraničený pohled na svět. Neptun stejně jako voda podemílá a rozpouští vše, čeho se dotýká, rozmělňuje jakékoli jasné vymezení. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Je planetou toužící splynout s něčím větším, než je jenom člověk.

Symbolizuje také duchovní proudy, masové emoce, ale také klamné ideologie, marné iluze, bludné nauky a drogy. Je planetou tajemnou a duchovní, spojenou vždy s úniky a přesahy. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa.

S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Kolektivně založený Neptun podporuje politické strany se zvýrazněným sociálním programem. Vystupňuje také touhu lidí po pravdivém poznání minulosti, odkazu různých kultur a náboženství.

Neptun v Rybách vyvolá u Raků, Štírů a Ryb zvýšenou inspiraci a touhu po duchovním rozměru života. Blíženci, Panny a Střelci mohou vidět situace kolem sebe nejasně.

Planeta Uran se bude pohybovat ve znamení Berana, ve kterém setrvá dalších pět let. Uran lze spojovat s novými myšlenkami pronikajícími do společnosti. Dále je Uran spojen s vynálezy, objevy a zejména s technologickým pokrokem. Působí zcela nedemokraticky, často dokonce neústupně a svéhlavě. Svou nezávislou cestu si razí tím, že podněcuje k protiakcím a inklinuje k opozici.

Vztahy se budou komplikovat

Uran v Beranu urychlí probíhající změny. Lze očekávat situace, v nichž hlavní úlohu bude hrát originalita, nezávislost, rychlost, možná i extrémismus a občanská neposlušnost. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, a tím se mohou komplikovat vztahy uvnitř států i mezi státy. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat nové objevy a technologie s výrazným dopadem na život lidí.

Jejich prosazování může být zpomalováno tlakem skupin, kterým současný stav vyhovuje, protože jim zabezpečuje nepřestavitelné zisky. V oblasti vědy se mohou objevit další nové teorie popírající nebo překonávající ty staré. Na osobní úrovni Uran v Beranu pozitivně ovlivní Berany, Lvy, Střelce, Vodnáře a Blížence, kterým dodá aktivitu, odvahu a vynalézavost.

V srpnu bude Uran přijímat neharmonický aspekt od Jupitera. Toto období může docházet k impulzivním rozhodnutím, která budou postrádat logiku. Může docházet i k intenzivní manipulaci lidí.

Lidé musí více spolupracovat

Planeta Saturn se po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, ve kterém má velmi silné postavení. Váhy jsou znamení, které se nejvíce ze všech zaobírá čestností a nestranností. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností.

Znamení, ve kterém Jupiter přebývá, nám napovídá, jaké vlastnosti máme rozvíjet. Jupiter v Blížencích zvýší zájem o vzdělávání a výměnu informací. Pravděpodobně se nám dostane více informací o fungování vesmíru. Zájem o sdílení informací na sociálních sítích dále poroste. Jupiter v Raku představuje princip ochrany. Projeví se zvýšeným smyslem pro ochranu své rodiny, národního dědictví a své země.

Čekají nás opět extrémy v počasí

I v roce 2013 musíme počítat s nevypočitatelnými změnami počasí. Zejména to budou extrémní teploty v létě i v zimě, mimořádně silné srážky sněhové i dešťové, bouřky a silný vítr. Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví kolem lednového, květnového, červnového, listopadového a prosincového novoluní. Od března bude novému astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Měsíc, který vystřídá Merkur. Měsíc je planetou, která popisuje, jak umíme vyhovět potřebám druhých a přizpůsobit se každodenním životním situacím. Přeji vám hodně zdraví a štěstí. Nečekejte na lepší roky a užívejte si.

Ivan Černovský, astrolog