I když uzavření uměleckých škol bylo striktní, přesné pokyny k jejich otevření nejsou doposud.

„Dnes jsme měli obdržet do datových schránek specifické hygienické podmínky pro ZUŠ a informaci k otevření školy k 11. květnu. Bohužel, žádná ZUŠ informace neobdržela,“ uvedla začátkem týdne ředitelka jičínské základní umělecké školy Jaroslava Komárková. Pokyny posléze dorazily, podle ředitelky příliš všeobecné.

„Musíme si poradit sami. Stát výuku zakázal, tak měl také za jasných pravidel říct, jak můžeme otevřít, jak máme školu zajistit. Ze strany ministerstva je to lidová tvořivost, ministr školství absolutně selhal,“ zlobí se Jaroslava Komárková.

Rozhodla se proto prioritně otevřít prezenční formu výuky pouze pro žáky, kteří v tomto školním roce absolvují své studium. Ti nastupují v pondělí. Od 18. května tu pak otevírají hudební obory pro individuální výuku, od 25. května ostatní. „Tady řešíme, za jakých podmínek. Děti se například nesmí potkávat v šatnách,“ pokračuje Jaroslava Komárková, která se jako ostatní její kolegové už těší na své žáky.

„Distanční studium zvládáme, ale chybí nám i dětem kontakt,“ posteskla si. Kantor bude vyučovat v roušce a v ochranném štítu. Děti musí mít roušku jen ve společných prostorách.

„Zkrátíme hodiny, abychom mohli vyvětrat, učebnu vydezinfikovat. Děti si také musí nosit své hudební nástroje, rozměrné, které zůstávají ve škole, budou učitelé dezinfikovat,“ jmenuje ředitelka jičínské umělecké školy opatření.

Na čtrnáct dnů otevře své zařízení i jičínský K-klub, který nabízí volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

Dospělí tu navštěvují přes třicet kroužků, pro děti funguje 134 skupin zájmového vzdělávání.

„Některé věci nejsme schopni splnit. Například neotevřeme kroužky pro malé děti a předškoláky, protože jejich doprovod nesmí vstoupit do budovy. Paradoxně ale dospělí k nám na výuku mohou,“ posteskla si vedoucí jičínského Káčka Lenka Vacková.

„Děti se k nám už těší, dospělí si volají. Uvidíme, jaký bude zájem,“ konstatuje a zároveň počítá s tím, že zde výjimečně prodlouží výuku o měsíc, tedy do konce června, pokud o ní bude zájem.

K-Klub se také připravuje na to, že bude rodičům vracet zápisné. Není to povinnost, ale podle Lenky Vackové je to slušnost.

Nastavená pravidla pro ZUŠ

V ZUŠ probíhá pouze individuální výuka, skupinová probíhá nadále distančně, tedy dálkově.

Dospělí doprovod může s dětmi jen ke vstupním dveřím školy.

Žáci musí odevzdat před první výukou čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky virového infekčního onemocnění.

Ve společných prostorách školy žáci i učitelé nosí roušky. Každý žák musí mít sebou sáček na uložení roušky.