Křišťálovou vodu nemohou lidé čekat ani v rybníku Hluboký na Pardubicku, kde sníženou průhlednost způsobuje bahnité dno.

Na dalších vodních plochách vyhledávaných příznivci letních radovánek je však voda podle rozborů v pořádku.

Na koupališti Dachova na Jičínsku je podle rozborů mírně zvýšený výskyt chlorofylu, který ale nesouvisí s výskytem sinic a neznamená omezení pro rekreanty.

Dobrá je také kvalita vody na dosud otevřených nádržích a koupalištích, které v končících vedrech lákaly tisíce zájemců. Například na hradecké koupaliště Flošna vyráželo v minulých dnech vždy kolem čtyř tisíc lidí.