Region se potýká s nedostatkem lékařů. V současné době jich chybějí desítky a situace se bude časem zhoršovat. Kraj chce proto prostřednictvím stipendií získat mladé lékaře pro nejpotřebnější specializace.

Kraj do projektu, který včera schválilo krajské zastupitelstvo, vloží 2,7 milionu korun. „Stipendia budou nyní v první fázi nabídnuta studentům 6. ročníků lékařských fakult formou jednorázové finanční pobídky," řekl hejtman Lubomír Franc. Výše pobídky by mohla přesáhnout 100 tisíc korun. Budoucí lékaři by se za to měli zavázat, že v kraji budou působit čtyři roky.

Stipendia zajistí asi 15 lékařů

„V některých oborech je skutečně personální situace alarmující, rozhodli jsme se proto motivovat studenty, aby si vybrali tu specializaci, která nám velice chybí a motivovat je, aby zde určitou dobu zůstali," řekla krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková. Podle ní může toto opatření zajistit kraji deset až patnáct mladých lékařů v nejvíce nedostatkových specializacích.

V kraji nejcitelněji chybějí anesteziologové, pediatři, neurologové, internisté či psychiatři a v budoucnu by mohl hrozit také nedostatek radiologů. Šanci na stipendium tak budou mít medici, kteří se zaváží v některém z těchto oborů absolvovat předatestační přípravu.

Chystá se motivace i pro ošetřovatele

Kraj tak chce pomoci nejen krajským nemocnicím. Příspěvek mohou dostat i medici, kteří si pro své uplatnění vyberou jakékoliv jiné zdravotnické pracoviště v kraji

Podle radní Třešňákové Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové už pracují na přípravě návrhu motivačního systému, do něhož by mohli být zahrnuti rovněž studenti ošetřovatelských oborů, kterých je také nedostatek. Diskutuje se i o možném zahrnutí mediků už v pátých ročnících fakult či o zavedení měsíčních stipendií.

Bezplatné stáže

Královéhradecký kraj chce bojovat také s hrozícím nedostatkem praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, kteří stárnou a mladí nepřicházejí. Proto začátkem března krajské nemocnice zrušily poplatky za stáže budoucích praktických lékařů. Mladí zdravotníci tedy budou moci absolvovat „kolečko" v nemocnicích bezplatně. Dosud za to museli platit jejich školitelé jedna stáž je vyšla asi na 3000 korun měsíčně. Kraj tak chce lékaře motivovat, aby působili jako školitelé absolventů medicíny.