Skupinu kočkodanů mohou návštěvníci zoo sledovat ve výběhu u pavilonu Ptačí svět.