Důvodem nové zonace je zlepšující se stav přírody, především ve vyšších partiích Krkonoš. „Dosavadní zonace vznikla už v roce 1991. Od té doby se ale přírodní hodnota některých částí Krkonoš změnila k lepšímu a bylo třeba na to reagovat," uvedl ředitel KRNAP Jan Hřebačka.

Turisté v Krkonoších nová zonaci pocítí jen předsunutím hranice I. zóny, v ní je totiž zakázáno chodit mimo vyhrazené stezky. „V místě, kde turistická cesta vstupuje do I. zóny, jsou umístěny sloupky s informační cedulí. Přibližně sedm desítek sloupků s cedulemii v těchto dnech strážci přemisťují na hranici nové I. zóny," dodal mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Hranice I. zóny nově zhruba odpovídá dosavadní ploše I. a II. zóny. Nová II. zóna pak zabírá část bývalé III. zónu. Ta tak nyní tvoří již jen polovinu plochy KRNAP namísto dřívějších téměř 80 procent.

Do I. zóny jsou zařazena území nejvyšší hodnoty s unikátními ekosystémy krkonošské arkticko-alpínské tundry s endemickými druhy a glaciálními relikty a rovněž původní lesy. Druhá zóna parku zahrnuje pozměněné lesní porosty, svahová rašeliniště a horské louky.

Nová zonace Krkonošského národního parku