Nové Město nad Metují je opravdovou perlou mezi našimi městy. Bylo založeno na počátku 16. století Janem Černčickým z Kácova. Po ničivém požáru je získal velmožský rod Pernštejnů, který městu vdechl renesanční vzhled.

Dnes můžeme obdivovat zámek s překrásnými modernistickými interiéry, opevnění s věží Zázvorkou a krásné domy s podloubími kolem celého náměstí. Zasvěceným průvodcem je pak Městské muzeum, ve kterém naleznete vše o životě města. Na polské straně kolem hranice je toho k vidění mnoho. Vznik vsi Lasówka dříve Kaisersealde je spojen s osudy sklárny, která se od roku 1614 nalézala v prostoru dnešní osady Bedřichovka (Orlické Záhoří).

Sklárnu v Bedřichovce v druhé polovině 17. století získává Adam Pavel Peterhansel. Toho hned od počátku trápí nedostatek dřeva. Nakonec získává dřevo na Kladské straně a s tím i možnost vybudovat novou huť v dnešní Lasówce (Kaisersealde). Sklárny pracovaly souběžně, ale postupně dochází k útlumu na české straně, až zde výroba zaniká úplně. V roce 1710 byl Franz Ferdinand Peterhansel povýšen do šlechtického stavu. Vážné ekonomické problémy, nesplacené půjčky jej nutí předat majetek synovi Františku Antonínu. Ten pak v roce 1728 prodává předluženou huť Františku Pavlu Antonínovi hraběti von Wallis za 10 500 zlatých rýnských.

V dalších staletích se pak střídali majitelé a měnil se sortiment. Na počátku století se zde vyrábělo tabulové sklo, za druhé světové války pak skla do světlometů. Sklárna ukončila provoz v padesátých letech 20. století.

Lewin Klodzki je půvabné městečko pár kroků od Olešnice v Orlických horách. Návštěvníky překvapí noblesní měšťanské domy, dokládají bohatství vzešlé z textilní výroby. Ale asi neznámější památkou v obci je železniční viadukt, pod nímž vede hlavní silnice do Kladska.

Viadukt překlenuje údolí v délce 120 m a má výšku 27 m. Je postaven z kamene dle projektu italských architektů v letech 1903 1905. Je jednou z mála technických památek našeho pomezí.

Bohumír Dragoun