Smyslem je pomoci jim zařadit se zpět na trh práce a do normálního běžného života. Odborným termínem se tato služba se nazývá sociální rehabilitace.

Kdo chce změnu, musí začít sám

Je to jedna ze čtyř sociálních služeb, kterou nabízí v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. Je zdarma, určená ženám a mužům, kteří pobývají v Hradci Králové.

Princip této služby spočívá v tom, že ten, kdo má zájem a chce svoji situaci řešit, může využít konkrétní činnosti, při kterých se učí novým dovednostem a znalostem. Ve spolupráci s pracovníky je sestaven takzvaný osobní plán, který reflektuje aktuální situaci jednotlivce a jsou pro něj vybrány takové činnosti, které mohou navodit žádoucí změnu v postojích.

Služba je vystavěna tak, aby zvýšila šanci na samostatný život bez potřeby a nutnosti využívat sociálních služeb .

Mezi nabízené aktivity patří orientace na trhu práce a znalost základních počítačových dovedností.

Jak se konkrétně mohou lidé zapojit?

Jedná se o aktivity, které pomáhají lidem bez domova zvládnout dovednosti, které jsou považovány za samozřejmé a jejichž neznalost hendikepuje.  Lidé bez domova jsou dále zapojeni do Klubu Kuchyně, ve které pod vedením pracovního terapeuta vaří obědy pro ostatní. Podílí se na celém procesu přípravy pokrmů, od nákupu surovin, přes vaření, výdej jídla až po úklid kuchyně. Další aktivitou je Klub Kreativní dílna, v níž uživatelé vyrábí drobné dekorativní předměty, které jsou určeny k prodeji veřejnosti. Prostřednictvím těchto klubů si uživatelé procvičují pracovní a hygienické návyky, nové dovednosti, znalosti a připravují se na jejich využití v běžném životě.

Specifickou činností sociální rehabilitace je Klub Nový prostor. Na prodejce časopisu Nový prostor jsou kladeny vyšší nároky. Důležité jsou jejich komunikační dovednosti, upravený zevnějšek, spolehlivost, zodpovědnost a plánování finančních výdajů. Prodejci si musí každý časopis nejprve zakoupit a teprve pokud jej prodají, mají z něj zisk 20 korun. Jde o lidi, kteří využívají veřejná místa k prodeji, čímž se přiznávají k tomu, že jsou lidé bez domova. Tento odvážný krok od nich vyžaduje dávku vytrvalosti a vnitřní síly – ne vždy se setkávají s pochopením. Služba se snaží řešit celkovou situaci uživatele. Nespoléhá jen na sebe, hledá i cesty, jak navázat uživatele na své blízké a jak zapojit do spolupráce další odborníky či instituce.

Ve většině případů se jedná o dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je pojmenovat silné a slabé stránky uživatele, naučit se sociálním a praktickým dovednostem.

Realita: získat sebedůvěru

Dává šanci rozvíjet se v prostředí, kde s prvním neúspěchem není odchod a odsouzení, nýbrž hledání nových možností. Smyslem služby je pomoci uživateli objevit a získat víru v sebe sama a v okolní svět.

Pro lidi na ulici není jednoduché začít žít, chovat se a myslet jinak, je to pro ně velice dlouhá a těžká cesta.  Čím déle žije člověk na ulici, tím hůře nachází vůli  cokoliv měnit. Chce to veliké úsilí, notnou dávku trpělivosti, odhodlání a také štěstí. Přestože spolupráce mezi pracovníky a uživateli přináší viditelné pokroky, absence sociálního bydlení, přijatelné či jakékoliv práce, brání uplatnit své dovednosti a zapojit se do běžného života.

Petra Zíková