Vydání kalendáře je součástí projektu Propagace Krkonoš, do kterého je zapojený i Svazek měst a obcí Krkonoše a polský okres Jelení Hora. Jeho celková hodnota přesahuje 290 tisíc euro.

„Chceme propagovat region Krkonoš tištěnými i elektronickými publikacemi, účastí na veletrzích i za využití nových marketingových nástrojů, jako jsou například QR kódy," doplnil Radek Drahný. Kalendář je možné si stáhnout na internetové adrese www.krnap.cz/propagacni-letaky-a-brozury.

Úvodní akcí, na kterou zve Kalendář Správy Krkonošského národního parku 2015, je beseda o první východočeské himalájské expedici 1976. Čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Petr Rybář 8. ledna představí 40 let staré diapozitivy z vysokohorské oblasti Orientu, v té době téměř nedotčené evropskou nohou. Zajímavým zpestřením pak budou snímky pořízené ve stejných místech o 30 let později.

Týden nato přijede s přednáškou Ad Triangulum architekt a autor Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek, Petr Hájek. Ten představí tuto a další dvě stavby, založené na třech rozdílných non – architektonických principech, akustice, optice a geometrii.

Kdo bude mít zájem vyrazit ven, vidět zblízka šedesát jelenů a dozvědět se něco o jejich životě, může se přihlásit na akci do Horního Maršova (17. ledna). Tady ale není radno váhat, kapacita je omezená. Zúčastnit se může jen tucet přihlášených.