Zjednodušit cestu opuštěných dětí k náhradním rodičům nebo zajistit jejich kvalitní a bezpečnou výchovu či zázemí – to jsou jen některé z cílů nového projektu Královéhradeckého kraje. Do dvou let se má v kraji postupně zlepšovat systém náhradní rodinné péče a péče o děti bez rodiny. Projekt počítá s rozpočtem přes 20,5 milionu korun, přičemž 90 procent nákladů zajistí dotace z evropských fondů.

„Jedním z důležitých úkolů, které realizací tohoto projektu sledujeme, je zlepšit zprostředkovávání vzájemných vazeb mezi budoucími pěstouny a opuštěnými dětmi. Zkrátka, aby hledání náhradních rodičů pro opuštěné děti bylo v našem kraji úspěšnější a život či prostředí pro tyto děti bylo stále kvalitnější,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Díky pěstounství.
TÉMA: Na 3 stovky opuštěných dětí je v kraji pouze 8 pěstounů

Podle náměstkyně jde o jeden ze střípků, který by měl být součástí úspěšné budoucnosti Královéhradeckého regionu. "Za tím se ale skrývá obrovské množství práce a odbornosti, kterou je třeba postupně vylepšovat. Řešení těchto úkolů sleduje právě tento projekt," podotkla Berdychová.

Projekt má v podstatě zajistit zlepšení světa, ve kterém opuštěné děti touží po rodinném zázemí a v němž současně žije řada potenciálních párů, které by chtěly nebo mohly těmto dětem vytouženou rodinu nabídnout. V Královéhradeckém kraji v současnosti žije v dětských domovech přes 300 dětí, přičemž potenciálních rodin se zájmem takové děti přijmout nejsou ani dvě desítky. „Proto chceme povědomí o náhradní rodinné péči výrazně zvýšit a srozumitelně vysvětlovat jeho aspekty veřejnosti,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Dětský domov v Sedloňově během zimy.
Kontrola dětského domova v Sedloňově se stala jablkem sváru

Cílem je také podpora profesionálního přístupu pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče. "Ale také příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů či kampaň, která by měla zvýšit povědomí o této problematice,“ doplnil vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Václav Mackerle.

Projekt, který nese oficiální označení Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji, počítá s celkem šesti aktivitami, na jejichž vrcholu stojí právě zlepšení života dětí z dětských domovů. Projekt finančně zajišťuje Operační program Zaměstnanost plus a má skončit na konci června 2025.