V Broumově se postupně zaplní pět místních kostelů. V Husově sboru v 17.30 vystoupí se svým programem ZUŠ, od 18 hodin zazní ve špitálním kostele sv. Ducha oblíbené žestě v podání Tria braunensis. Svatostánek sv. Václava v 19 hodin nabídne koncert duchovní hudby „Moje Noc“. Michaela Ambrosi (flétnistka), varhaník a cembalista Petr Hostinský budou interpretovat skladby G. P. Telemana, J. S. Bacha a dalších. V kostele sv. Petra a Pavla od 20 hodin uvede broumovský pěvecký soubor nejenom duchovní skladby. Klášterní kostel sv. Vojtěcha od 19 do 24 hodin nabídne komentované prohlídky s průvodcem.

V Polici nad Metují nabídne bohatý program kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se začne v 16 hodin prohlídkou hřbitovní kaple se zvonicí, a přes malý varhanní koncert se zpěvem (18.30) dojde i na prohlídku muzeí (19 – 22 hodin) a komentovanou prohlídku kostela s baterkami (21.00).

Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci zahájí program v 18 hodin fanfárami po předcházející mši. V 19.45 bude Ludmila Štěpánová povídat o své účasti na africké misi na keňském venkově. Pro děti bude připravený program na farní zahradě a zájemci si budou moci vystoupat na věž až ke zvonům.

Ten, kdo zvítá do kostela Navštívení Panny Marie v Boušíně se může těšit na přednášku Onřeje Kunce o Turínském plátnu.