O jednotlivých krocích budou hlasovat krajští zastupitelé 4. prosince 2017. Míst ve středních školách v kraji je dlouhodobě více než studentů.

„Vizí restrukturalizace sítě středních škol v Královéhradeckém kraji je reagovat na demografický vývoj, který zapříčiňuje nedostatečné naplnění kapacit škol a s ním spojeným snižováním nároků, a tedy i kvality vzdělávání,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské školství.

Proto kraj přistoupí ke sloučení středních škol a učilišť, rušit se ale školy nebudou. Optimalizaci podporuje i Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Na území kraje aktuálně působí 87 středních škol a 12 vyšších odborných škol. Slučování se dotkne například škol ve Smiřicích, Novém Bydžově, Náchodě, Lázních Bělohrad či Červeném Kostelci.

Michaela Horynová