„Naše zařízení již není vhodné pro chov dospělého samce a velké sloní rodiny, ujali jsme se proto v rámci Evropského záchovného programu (EEP) role, která je neméně důležitá. Tou je péče o starší slonice mimo reprodukci, které při vytváření nových rodin zůstaly osamocené nebo je nové rodiny nepřijaly,“ říká zoolog Jiří Hrubý. Safari park má momentálně dvě slonice Saly a Umbu, které jako poslední zůstaly z původního chovu ve Dvoře Králové. „Slon je stádové zvíře, potřebuje společnost ostatních slonů. Chov pouze dvou samic není výhodný ani pro naši zoo, proto jsme se rozhodli ujmout ještě dalších dvou samic, protože to je maximální kapacita našeho zařízení. Tento projekt bude velmi náročný a přinese mnoho výzev, ale věříme, že pro naše slony to je ta správná cesta,“ vysvětluje.

Zcela zásadní novinkou bude využívání kontaktní stěny z ocelových rámů s otvory pro uši, nohy nebo chobot. Ta je klíčová pro bezpečnější práci se slony. Chovatelům umožní provádět rutinní veterinární ošetření nebo každodenní péči o slony, například nezbytnou pedikúru, tak, aniž by se vystavovali nebezpečí napadení. V současné chvíli taková práce není ve vnitřních prostorech možná. Nové bydlení pro slony má být dokončené v průběhu září. Pro Dvůr Králové to bude znamenat novou etapu v chovu slonů.

Pro safari park je to nezbytný krok, neboť současná nařízení v chovu slonů vylučují kontaktní chov, kdy mezi člověkem a zvířetem neexistuje žádná bariéra. Vedle toho, že nové zařízení umožní dvorským slonicím komfortnější a přirozenější domov, jde také o důležitou podmínku pro případné získání nových slonů v budoucnosti. Pavilon bude nadále sloužit jako místo pro život starších samic bez perspektivy rozmnožování.

Bezpečnější práce se slony

Podle dvorského zoologa se nároky na chov slonů vyvíjejí a pavilon začal zaostávat technologicky i kvůli možnostem manipulace se slony. Jednou z nejviditelnějších změn bude kontaktní stěna. Sloni a ošetřovatelé, oddělení stále bariérou, budou moci spolupracovat mnohem bezpečněji.

"Stěna zajistí možnost bezpečné práce s těmito obrovskými zvířaty. Přes ni budou probíhat veškeré drobné zdravotní úkony jako ošetření nohou či odběry krve z ucha. Na základě absolutní dobrovolnosti a pozitivní motivace odměnou sloni přes stěnu podávají například nohy nebo chobot," přibližuje.

Z podlahy už nebudou vyjíždět hydraulické sloupky, které dosud měly oddělovat zvířata na noc. „Vše vzniká na míru a vše je prototyp. Systém hydraulických sloupů již dlouhodobě nebyl funkční a tak bylo možné v zimních měsících provádět úklid jen tak, že sloni museli do venkovního výběhu, což vzhledem k počasí vždy nebylo možné. Stejně tak trénink nebo veterinární zákroky přes tyto sloupy byly velmi nebezpečné, protože sloupy neposkytovaly žádnou ochranu před slony,“ popisuje Jiří Hrubý.

„Chceme, aby sloni žili i ve Dvoře Králové co nejpřirozeněji. Co největší společný prostor je k tomu dalším důležitým krokem," dodává.