Ředitelství silnic a dálnic podepsalo se společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky dodatek ke smlouvě na dostavbu dálnice D11. Dodatek zvýší cenu stavby zhruba o 148 milionů korun, termín dostavby se zkrátí o měsíc. Včera to oznámil ministr dopravy Dan Ťok.

„Došli jsme k dohodě. Jsem přesvědčen, že toto byla nejrozumnější a nejekonomičtější varianta,“ řekl ministr.

Dohoda vyřešila spor, který vygradoval koncem ledna, kdy konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic. Zástupci firem uvedli, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště.

Stavebníci od smlouvy dočasně odstoupili s tím, že jim nebylo řádně předáno pracoviště po předchozím archeologickém průzkumu, a také požadovali navýšení plateb kvůli meziročnímu zdražení různých komodit. Tento nátlak však generální ředitel ŘSD Jan Kroupa odmítal a ŘSD firmám vypovědělo smlouvu.

Pak se obě strany dohodly, že do poloviny února uzavřou dodatek ke smlouvě, ale stavební společnosti upozornily, že dojde ke změnám v ceně, protože kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka. Eurovia náklady navíc vyčíslila na zhruba 200 milionů korun.

Dostavba dálnice D11.
Vrcholí boj o miliony za dostavbu D11

Firma si mimo jiné započítala náklady na uvedení území do potřebného stavu a zvýšené ceny vstupů stavebních prací. „Pevně věřím, že to není jen snaha navýšit cenu. Musím hájit zájmy daňových poplatníků,“ řekl tehdy ministr dopravy.

Pak si však obě znesvářené strany pozval na kobereček, vyjednal příměří a posléze také podepsání dodatku smlouvy.

Původní vysoutěžená cena činila 2,594 miliardy korun bez DPH, nyní se zvyšuje o 148 milionů.

„Podařilo se nám domluvit na věcech, o kterých jsme si mysleli, že jsou téměř nedomluvitelné,“ řekl na včerejším briefingu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Upozornil, že pokud by se nepodařilo uzavřít dodatek ke smlouvě a musela by se opakovat soutěž na dodavatele, vyžádalo by si to daleko víc finančních prostředků. „Což jsme ověřili i znaleckým posudkem,“ dodal Jan Kroupa.

„Máme ještě jednu dobrou zprávu. Tento úsek bude uveden do provozu o měsíc dříve,“ uvedl Dan Ťok.

Firmy by měly zahájit práce na dálnici zhruba do dvou týdnů, na ůsek z Hradce Králové do Smiřic by řidiči mohli poprvé vyjet na začátku května roku 2022.