Na poslední výtvarné dílně uskutečněné 10. února jsme s dětmi a jejich rodiči objevovali tajemný svět barev. Barvy a barevné kombinace mají významný vliv na psychické a fyzické zdraví člověka, proto byly při této dílně využity prvky arteterapie. Velmi důležitou součástí bylo navození příjemné atmosféry zahájené čtením jedné z pohádek knihy Duhové pohádky od Daniely Fischerové. Na základě této imaginace začaly děti nanášet barvy na bezbarvé sklo a zaplňovat tak pomyslnou nebarevnou krajinu. Technikou malovaného monotypu přenášely na provlhčený papír vzniklou zahradu plnou barev, stromů a květin; prostřednictvím vlastní tvorby se člověk zapojuje do komunikace s přírodou a vnímá sám sebe jako její součást. Po dalším doplnění barev bylo možné pokračovat v otiscích dle chuti.

Druhá část dílny byla koncipována na právě vytvořených obrázcích – zahradách. K jejich vzájemnému propojení docházelo na velkém papíře jednotlivých účastníků, kteří si sami zvolili pracovní skupiny dle rodinných vztahů. Při skupinové malbě docházelo u některých dříve či později k barevnému setkávání. Bylo zajímavé jejich práci sledovat. Skupinky výborně spolupracovaly, úplně se do díla ponořily, dokonce se přidali i někteří rodiče či prarodiče.

V závěrečné reflexi jsme si společně povídali o pocitech při tvoření, o proměňující se náladě, chuti a výsledných obrazech. Možná se ptáte, jaký to mělo smysl? Kromě mnoha zážitků nám výtvarná činnost přinášela uvolnění, možnost sebevyjádření, pomáhala nám budovat vlastní sebedůvěru, přispívala k poznávání vlastních možností, růstu osobní svobody a motivace. Když je prováděna ve skupině, probouzí vzájemnou empatii, rozvíjí vnímání a přijetí druhých lidí. Učíme se vyjádřit jejich hodnoty, ocenit je. A o to přece jde. Být živí, pohnout se, proměnit se, rozumět sami sobě. Někdy stačí vzít barvy do ruky, aby nám napověděly…

Sobotní výtvarná dílna – Tajemný svět barev

Veronika Mesnerová