Pevnost Josefov

Posuneme-li se do časů prusko-rakouských válek o dědictví, můžeme navštívit jaroměřskou část Josefov, kde stojí vzácně dochovaná pevnost. Jak již název napovídá, pevnost nechal zbudovat císař Josef II. na obranu hranice mocnářství proti sousednímu Prusku. Pevnost hvězdicovitého tvaru je strategicky umístěna na návrší nad řekami Labe a Metuje, které se v případě potřeby mohly rozlít do luk a tím nepříteli zamezit přístupu k pevnosti.

Stavba byla realizována podle projektu francouzského inženýra Ludvíka Querlonde du Hamela v letech 1780 – 1787 (srovnejte s dnešními staviteli). Stavba přišla mocnářství na astronomických 10,5 mil. zlatých. Traduje se, že císař Josef II. při inspekci pevnosti klepal na cihly a divil se, že nejsou ze zlata.

Paradoxem je, že pevnost nebyla nikdy obléhána.

Návštěvníci pevnosti si mohou za svitu svíček projít podzemní obranný systém pevnosti (bastionu) nebo se seznámit s životem vojáka ve Vojenskohistorickém muzeu Miroslava Frosta. Josefov také poskytl kulisy pro Hřebejkův film Musíme si pomáhat.

Podobnou pevností ve své době býval i Hradec Králové. Pevnost však pozbyla vojenského významu a byla téměř celá zbourána. Dodnes však i zde existují pozůstatky pevnosti. Jižní hradební terasy pod Velkým náměstím byly rekonstruovány a dnes jsou krásným odpočinkovým místem pro obyvatele i návštěvníky města.

O 150 let později prvorepublikové Československo horečně budovalo systém pohraničních opevnění na hranici s tehdejším nacistickým Německem. Vojenští odborníci po vzoru francouzské Maginotovy linie navrhli výstavbu souvislého opevnění podél ohrožené hranice. Francouzská koncepce byla ještě vylepšena a odborníci hovoří o čs. opevnění jako o jednom z nejdokonalejších předválečných pevnostních systémů.

Práce nadšenců

Jedněmi z nejmohutnějších opevnění u nás jsou dělostřelecké tvrze Stacheleberg u Žacléře, Dobrošov nad Náchodem a Hanička nad Rokytnicí v Orlických horách. Jak jsme byli připraveni se bránit, můžete spatřit na vlastní oči.  Parta nadšenců z občanského sdružení Stachelberg zpřístupnila jednu z největších pevností – rozestavěnou tvrz Stachelberg. Po odvodnění a adaptaci rozsáhlých podzemních prostor vznikla zajímavá expozice, ve které mohou návštěvníci zhlédnout, jak se v podzemí pracovalo a jakou technikou bylo  raženo.

Navštívíte-li dobrošovskou pevnost nad Náchodem, můžete zhlédnout výstavu historie Čs. armády, podzemí tvrze jsou též přístupné. Podzemní chodbou propojený pěchotní srub Můstek byl Němci za války pokusně ostřelován, a proto je dosti poškozen. Dodnes je zde k vidění zabodnutý zbytek dělostřeleckého granátu. Z vrchu pěchotního srubu je krásný výhled na celé Kladské pomezí. Na Dobrošově se natáčel historický film Otakara Vávry Dny zrady.

Tento film se natáčel i v pevnosti Hanička nad Rokytnicí v Orlických horách, která je rovněž přístupná turistům. Řadu menších objektů opevnění ve volném čase a často vlastními prostředky opravují a zpřístupňují členové vojensko-historických spolků.

Pokud se chcete vydat po stopách vojenské historie v Královéhradeckém kraji, můžete navštívit turistický web Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz, kde naleznete všechny potřebné informace nejen o zmíněných vojenských památkách, ale i o dalších turistických zajímavostech.   (oi)