„Mám na starosti studium, informatiku a jinak jsem Ferda mravenec, práce všeho druhu. Takový prorektor pro okamžité použití. Díky tomu obsáhnu velké množství agendy a to mne baví," usmívá se Petr Grulich.

Sehnat peníze

Jedním z hlavních úkolů pro nového rektora bude zajistit dostatek financí na rozvoj školy.

„Mým cílem je rozhodně navýšit vědeckovýzkumný výkon univerzity. To je v tuto chvíli úkol dne pro každého rektora. Ať už to bude kdokoliv, tak všichni budeme muset řešit měnící se finační toky. Ustupuje se totiž od financování vysokých škol na hlavu studenta, ale zvyšuje se za výkon. To neznamená jen vědu, ale také například zahraniční stáže. Všichni akademici budeme muset více pracovat na svých kvalifikacích a spadá sem i uplatnitelnost absolventů. Každý z nás musí budovat na univerzitě to, abychom se posunuli vpřed. A musíme být rychlejší než ostatní, protože ostatní univerzity to vidí také a také šlapou do pedálů," vysvětlil prorektor.

Lepší jméno

Také by chtěl pozdvihnout renomé UHK ve světě. To ale podle něj nemůže dělat univerzita sama.  „Ideální je prohloubit spolupráci s Univerzitou Pardubice a Technickou univerzitou v Liberci. Už teď se v zahraničí propagujeme společně. Když jedeme do Číny nebo Brazílie, tak nikdo netuší, kde je Hradec Králové. Větší aglomerace má více šancí na úspěch," dodal Grulich.

V případě zvolení by chtěl přizpůsobit UHK, aby zapadla mezi školy, které mohou podle nového školského zákona užívat institucionální akreditaci. Ta dá vysokým školám větší volnost při uspořádání konkrétních oborů.

„Pokud chceme  nějakým způsobem kráčet dál v husté nabídce vysokých škol, tak musíme být schopni generovat studijní a vědecko-výzkumné směry, kterými zaplníme bílé místo. Vzdělávání bude muset být napasováno na náš výzkum. Budeme tedy muset učit to, co bádáme. To znamená být širokopásmí ve výzkumu a orientování ve všech možných směrech, pokud si chceme zachovat barevnost univerzity jako celku. Velká výzkumná témata mohou být také, ale nesmí pohřbít dílčí směry výzkumu, jinak skončí i ty obory, které za nimi stojí," dodal prorektor.

Dostavba kampusu

Další výzvou je podle něj dostavění kampusu univerzity. „Jedná se ale také o vyřešení podnájmů po městě," dodal Grulich. Dokončit by také chtěl transformaci Ústavu sociálních věcí v klasickou fakultu.

Nového rektora bude volit Akademický sněm 10. února. O funkci se kromě docenta Petra Grulicha uchází také  profesor Martin Bílek, proděkan Přírodovědecké fakulty pro rozvoj mobility a profesor Kamil Kuča, prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy.