V neděli ve tři ráno se hodiny posunou o 60 minut zpět nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích. Pro některé lidí to bude znamenat narušení životního rytmu. Ale smysl jarních časových přechodů a podzimních návratů uniká i těm, kteří žádné problémy nemají.

„Přestože se už dlouho ví, že toto nařízení je naprosto zbytečné, není doposud možné proti němu účinně zasáhnout a jednoduše ho zrušit," říká východočeský senátor Petr Šilar, který stojí za iniciativou For Only One Time bojující za jeden čas. Tento týden v Senátu představil petici, kterou chce vyzvat parlament, aby se zasadil za zrušení střídání letního a zimního času. Podpisy pod petici chce sbírat až do jarního přechodu na letní čas.

Letní čas byl v západní Evropě zaveden v 70. letech. Původním záměrem bylo lépe využít denního světla a ušetřit na svícení. Podle odborníků se však změna času na spotřebě energie projevuje pouze zanedbatelně.

Před půlrokem senátor Šilar dorazil na pozvání europoslance Pavla Svobody s iniciativou For Only One Time i do Bruselu a vystoupil v Evropském parlamentu. Iniciativa se chystá vyzvat k vytvoření petice i bojovníky proti letnímu času na Slovensku, v Polsku, Německu a severských státech.

Také další známý bojovník proti letnímu času byl z východních Čech. Pekař Stanislav Pecka se o jeho zrušení snažil i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Bylo to však marné.