Kdo na vás podal trestní oznámení?
Po dvou měsících od události podala rodička trestní oznámení na neznámého pachatele. Domnívala se, že během jejího těhotenství byla lékaři zanedbána péče. Následně mě obvinila Policie ČR. Paní J. před odvolacím – Městským soudem náhle změnila svou výpověď a začala tvrdit, že se mělo jednat o plánovaný domácí porod, nikoliv o doprovod k porodu do nemocnice.

Cítíte se vinna?
Vinna se necítím. Byla jsem v kontaktu se zdravou ženou, jejíž dobrý zdravotní stav potvrzovali při pravidelných kontrolách lékaři. Ani v daný den se neprojevily žádné známky patologie. Nebyl tudíž důvod poslat ženu předčasně ke sledování do nemocnice. Věřím, že kdyby se necítila dobře nebo kdyby do nemocnice chtěla odjet dříve, sdělila by to, nebo by tam prostě odjela.

Téhož roku (2011) se mrtvě narodilo 25 dětí ve stejném týdnu těhotenství, jako miminko, u kterého jsem byla přítomna. Statistický úřad udává, že všechny tyto děti se narodily v porodnici, většinou za přítomnosti lékaře. V těchto případech nikdo není souzen.

Co byste poradila ženám, které z nějakých důvodů nechtějí porodit v porodnici? Existují terénní porodní asistentky a kolik jich asi je?
Terénních porodních asistentek, které přijdou k porodu doma,  je málo. Možná 10 -15 v republice. Moc se s tím nechlubí, je obtížné je najít. Většinou přijdou k porodu, ale zdůrazňují, že jsou v pozici duly, aby nebyly postižitelné. Doufají, že se takto ochrání před možným postihem. Pokud si žena přeje porodit doma, měla by si sama ujasnit, proč to chce.

Její důvody by měly být pádné a pevné. Měla by také brát v úvahu, že je to ona sama, kdo přivádí děťátko na svět. Ti okolo ní (ať lékaři nebo porodní asistentky) jí mohou pomoci, ale těžkou práci za ni neudělají. Pokud tedy žena dospěje k přesvědčení, že si vybrala domácí prostředí jako pro sebe nejvhodnější a nejbezpečnější, pak by se měla pokusit vyhledat porodní asistentku a především jí zdůraznit, že si je vědomá své odpovědnosti za toto rozhodnutí.

Co byste dodala k situaci v ČR ohledně diskuzí o porodnictví a právech rodiček?
Právo žen vybrat si místo a poskytovatele péče během normálního porodu je diskutováno na celém světě. Neznám mezinárodní instituci, která by otevřeně hlásala, že žena nemá právo takový výběr učinit, a přikazovala ženám, že musí rodit jen v porodnicích.

Mnohé rozsáhlé zahraniční studie dokazují, a to opakovaně, že pro zdravou ženu, o kterou během porodu pečuje porodní asistentka, je přinejmenším stejně bezpečné porodit mimo porodnici, jako v porodnici. Jen mimo porodnici bývá do porodu méně zasahováno.
Nedávno uveřejněná australská studie dokonce říká, že pokud o ženu pečuje v průběhu porodu jedna porodní asistentka (a dokonce je jedno, jestli je to v porodnici nebo mimo ni), tedy pokud má žena během porodního procesu kontinuální, individuální péči, dochází ke značným finančním úsporám jak  v péči o matku, tak o novorozence. A zvyšuje se zároveň spokojenost rodiček.

Iva Chvojková Růžičková