Obě lokality patří do systému Natura 2000, to znamená, že jsou evropsky významné.
Výběr takovýchto lokalit se provádí na základě nařízení vlády a samozřejmě hlavně podle zoologických a biologických průzkumů.

Památky jsou evropsky významné

„Přírodních památek je na Rychnovsku hned několik, v Královéhradeckém kraji je jich pak kolem čtyřiceti, které patří do soustavy Natura 2000, tedy jsou evropsky významné," vysvětluje Miloš Čejka, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje.

Ten také dodává, že se samozřejmě vyhlašují i přírodní památky, které nejsou evropsky chráněné.
Těch je ale podstatně méně. V loňském roce se jednalo o jednu lokalitu. Letos zatím o žádném takovém území ochranáři neuvažují.
Na stávajících územích se také dělá každých deset let pravidelně zoologický a botanický průzkum.

V místech žijí ohrožené druhy

Hlavním záměrem je pak zajistit přežití ohroženého žijícího druhu.
„Tímto se snažíme zajistit  ochranu ohrožených živočišných druhů a hlavně pak jejich dlouhodobé přežití v dané lokalitě," prozrazuje David Rešl, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
Prvním zvláště chráněným územím je řeka Dědina, která se rozprostírá na území Dobrušky a také obce Podbřezí. Rozloha tohoto území činí necelých devět hektarů.
Hlavním záměrem ochranářů  bylo zajistit přežití ohrožených živočichů. V řece Dědina je záměrem zajistit dlouhodobou populaci mihule potoční a vranky obecné.

„Jedná se o druhy, které nejsou nijak plošně rozšířené, vyskytují se pouze ostrůvkově," podotýká vedoucí 
Správy chráněné krajinné oblasti  Orlické hory David Rešl. V týnišťské lokalitě se jedná zase o brouka páchníka bahenního.

Týnišťské Poorličí se nachází v katastru města Týniště nad Orlicí a také Petrovic nad Orlicí. Toto chráněné území zaujímá rozlohu zhruba šedesát hektarů.
„Je to obrovský úspěch, s tímto rozsahem souhlasíme. Jednalo se  o tom už spoustu let," prozrazuje Jaroslav Matička, starosta Týniště nad Orlicí.

Pouhá slova přírodu zachránit nedovedou

Dle jeho slov  ale pouhý administrativní úkon nezajistí přežití ohroženého druhu, musí se na tom neustále pracovat. Město se samozřejmě rádo zapojí do úsilí za záchranu.
Místa, která získají označení přírodní památka, se mohou pyšnit hlavně tím, že se tam vyskytují významné evropské druhy, které jinde vůbec nežijí. Pro daná města a obce je to veliké plus. Znamená to také možný příliv turistů, které zajímá příroda.

Podle Davida Rešly vždy záleží na dané lokalitě a hlavně pak na její poloze, některé přírodní památky jsou tedy velmi hojně navštěvovány.
„Přírodní památky mají  také zpřísněnou ochranu  nejenom živočišných druhů,  ale i území. Snahou je ochránit celou lokalitu proti poškození," vysvětluje David Rešl.
K záměrnému vandalismu ale naštěstí na těchto přírodních lokalitách nijak často nedochází. Pokud by ale přece jen někdo ničil dané prostředí, čekala by ho nemalá pokuta.
Vyhlášení řeky Dědiny za přírodní památku by však nemělo nijak  bránit dlouhodobě připravované stavbě suchého poldru v Mělčanech.

O něm  se mluví už šestnáct let, měl by ochránit před povodněmi celou lokalitu Dobrušky a okolních obcí.  O vybudování suché nádrže tu majitelé zatím marně usilují již od povodní v roce 1998. Město Dobruška o stavbu protipovoďňového opatření neustále usiluje a stále jedná s Povodím Labe.
Přesto některé okolní obce nejsou ze zvláště chráněného území nijak nadšené.  „V systému Natura 2000 figuruje území od dobrušského až po skalecký most už od roku 2006.
V tuto chvíli by se to mělo rozšířit právě o to zvláště chráněné území. My jsme s tím moc nesouhlasili, vím, že se jedná o ochranu přírody. Nám to ale přinese spíše problémy," podotýká starosta Podbřezí Antonín Novotný.
Pro obec to totiž znamená, že nebude moci do tohoto území kolem řeky v budoucnu nijak zasahovat.

Zemědělci mají mírné obavy

Strach mají zejména zemědělci, kteří v okolí obhospodařují svou půdu. Podbřezí také do budoucna plánuje úpravu vodního toku, s kterou by mohl také nastat problém kvůli zde žijícímu ohroženému živočichu.
Naštěstí ale dostali stavební povolení, takže se bude moci akce nakonec realizovat. Podle slov starosty Podbřezí Antonína Novotného vyhlášení řeky Dědiny za přírodní památku znamená pro okolní obce spíše více povinností než užitku. Ani výrazný příliv turistů zde díky novému označení neočekávají.

Páchníka ohrožuje těžba dřeva, přichází tak o svůj domov

Rychnovsko – V týnišťské lokalitě se vyskytuje hlavně ohrožený druh brouka páchníka hnědého.  Samice tohoto živočišného druhu kladou svá vajíčka do dutin listnatých stromů. Z těch se pak vylíhnou larvy, které mají dlouholetý vývoj.

Pro svůj život si vybírá hlavně osvětlené dutiny, proto se velmi často objevuje například ve stromových alejích.

Dospělý jedinec občas posedává na kmeni stromů. Většinu svého života však tráví v dutině kmenů, proto ho člověk může jen zřídka vidět.

Je pro něho typický zápach, podle kterého také získal své jméno. Připomíná to například zimostráz.

V České republice se objevuje pouze v některých lokalitách, je to například Třeboňsko a také jižní Morava.

Brouk páchník se vyskytuje na Rychnovsku také v lokalitě Lišťovina u Opočna, kde by se mělo nadále těžit dřevo z lesa. Místní s tím ale nesouhlasí, život silně ohroženého druhu by tak byl značně ohrožen.
Páchník se vyskytuje zejména ve starých dutinách stromů, problém je, že těch je málo. Zpravidla se spíše kácejí, protože jsou mnohdy nemocné. Tento živočich pak nemá kde přebývat.

Mihule jako vodní živočich brázdí také řeku Dědinu

Rychnovsko – Kriticky ohroženým druhem je také mihule potoční. Ta se vyskytuje například v řece Dědině, která se nachází na území města Dobrušky a také obce Podbřezí.

Dědina byla vyhlášena za přírodní památku, záměrem ochrany přírody je zajistit přežití vzácného živočicha.

Mihule potoční má hadovité tělo, dorůstá do délky dvaceti centimetrů.

Vyskytuje se především v potocích a také menších řekách.

Larvy mihule se živí hlavně organickými usazeninami.

Dospělý jedinec už ale nadále potravu nepřijímá.

Tyto živočišné druhy vyhledávají  hlavně sladkovodní toky, kde jsou bahnité naplaveniny, v kterých totiž žijí jejich larvy. Mihule se objevuje také v povodí Labe a Odry, její výskyt je ale znám také na Moravě.

Ohrožena je zejména špatnou úpravou vodních toků, kde žije. Zničí se tak totiž náplavy, v kterých přežívají larvy. Pro mihuli a její život je také nevhodné dlouhodobé znečištění vodní plochy.