K vidění a vyzkoušení byly desítky kusů výstroje a výzbroje, představeno bylo vybavení lazaretu, historické pušky, děla, kulomet, ochranné pomůcky jako například plynové masky, brnění, uniformy a další vojenská výstroj. Ve svých uniformách o výzbroji ochotně vyprávěli vojáci od dob středověku až po druhou světovou válku.

„Kluby vojenské historie se pravidelně účastní různých vzpomínkových akcí na hradech a bojištích, tak často, jak jim to soukromý život dovolí. Někdy pořádají vlastní akce, na něž zvou kolegy z jiných historických klubů. Mezi historickými vojáky, které trochu skrývá vojenská uniforma, najdeme jak mladé studenty, tak třeba i primáře z nemocnice, který stojí v řadě s puškou a nechá na sebe křičet svého velitele. Je to taková určitá forma zážitkovosti, kdy se účastník snaží zažít danou dobu,“ uvedl velitel pruské jednotky z roku 1866, spolku z Hradce Králové.

FOTO: Od meče po kulomet - zámecká zahrada se proměnila ve vojenské ležení | Video: Irena Voříšková

Členové vojenských klubů se musí věnovat historii své doby, kterou pak mohou předvést návštěvníkům. „Historické materiály studujeme, protože potřebujeme předlohy pro uniformy, pro výcvik a výzbroj,“ doplnil člen klubu vojenské historie Praha, který si zvolil francouzské uniformy císařské gardy z napoleonských válek.