První patro kláštera by podle budoucích architektů mohlo sloužit pro ubytování v duchu kapucínského řádu. Jak vysvětluje jedna ze studentek, jednalo by se většinou o jednolůžkové a v pár případech i o dvoulůžkové jednoduše zařízené pokoje.

Areál kláštera vidí studenti architektury také jako místo odpočinku a meditace. Další našli v jeho zahradě místo pro skautskou klubovnu. V návrzích se objevuje také nástin kláštera jako nového kulturního centra, jiní ve svých plánech přetvořili klášter v lázně.

Z areálu kláštera. Freska
Překvapení: v zahradách opočenského kláštera se ukrývala krásná freska

První říjnovou neděli se u příležitosti Dne architektury uskutečnila v zahradě někdejšího kláštera v Opočně prezentace strategie jeho rozvoje. Budova je již léta opuštěná a střádají se nápady pro její nové využití. V její blízkosti se už loni začala rodit komunitní zahrada.

Strategii vytvořilo architektonické studio City Upgrade, přičemž svými myšlenkami mohla během veřejných diskuzí přispět také veřejnost, místní obyvatelé. Architekti ze City Upgrade debatovali i se zástupci města Opočno, zjišťovali potřeby města, které by bylo možné v prostorách klášterní budovy uplatnit. Současně proběhli také diskuze se zástupci Královéhradeckého kraje. Na základě vzešlých nápadů byl připraven návrh koncepce využití kláštera a vizualizace.

Mimo samotný projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, který finančně podpořili Fondy EHP 2014-2021, souběžně s projektem pracovali také studenti z Prahy a Brna na svých návrzích na budoucí využití kláštera. Tyto práce pak v neděli 1. října prezentovali.

Bývalý klášter je v současné době v majetku Královéhradeckého kraje. Od roku 2007 je nevyužívaný a chátrá. O jeho oživení se od roku 2021 snaží Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pod gescí náměstkyně za kulturu Martiny Berdychové.

Změnami zatím prošla klášterní zahrada, odkud zmizely novodobé přístavby. Prováděl se průzkum mezi místními na nové využití klášterního komplexu. Z něho vyplynulo, že si přejí, aby byla „oázou klidu“ v centru města, místem pro setkávání všech generací a venkovním prostorem pro pořádání kulturních akcí.

„Na základě výstupů z průzkumu a zpětné vazby od opočenské veřejnosti byl připraven projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně, pro který se podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021. Jeho realizace byla zahájena v červnu 2022 a projekt poběží do prosince 2023. Cílem projektu je zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti a oživit ji pomocí komunitních a kulturních aktivit, a zároveň vzdělávat veřejnost o udržitelné správě kulturního dědictví,“ připomněla Michaela Janková, ředitelka a manažerka sdružení Orlické hory a Podorlicko.

Tesařský workshop v zahradě opočenského kláštera. Lavičky, které při něm vzniknou, okrášlí zdejší prostory.
Pily, hoblíky, sekery: zahrada v Opočně ožívá tesařským umem, současným i dávným

Kromě prací na komunitní zahradě, kde ruku k dílu přiložili i místní, se loni uskutečnil tesařský workshop. Během něho se vyráběly lavičky do klášterní zahrady se zapojením opočenských obyvatel a pod vedením odborníků z norské organizace Fjellugla Kompetanse, která je partnerem projektu.

„Těmito aktivitami byla snaha docílit, aby si místní znovu vytvořili vztah k místu, které bylo více než 15 let uzavřené,“ podotkla Janková. Do projektu se aktivně zapojují místní obyvatelé včetně zástupců města. Během jara se podařilo také z grantu nakoupit exteriérový mobiliář do zahrady (lavičky, stoly se židlemi, multifunkční pergola) a mobilní pódium, díky kterému zde vzniklo zázemí pro trávení volného času a organizaci kulturních akcí. Klášterní zahrada se slavnostně otevřela 21. května.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

A zůstává otevřena denně od 8 do 20 hodin. Technický provoz má na starost Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, které zaměstnává správce areálu.

Během léta 2023 se v klášterní zahradě konal koncert Michala Horáka (3. 8.) a po celý srpen si tu návštěvníci mohli prohlédnout výstavu Pětiletka běsů, kterou připravila organizace Paměť národa Východní Čechy.

„Koncert se setkal s velkým úspěchem a místní obyvatelé jsou nadšeni, že zahrada díky projektu ožívá. Jako velmi pozitivně vnímáme, že si zde místní již sami organizují další program – Spolek seniorů se zde pravidelně schází a zorganizoval si v zahradě bleší trh, místní ženy chodí do zahrady cvičit jógu, dále se zde scházejí lidé z farnosti a zahradu pravidelně navštěvují rodiny s dětmi, které zde nejvíce využívají multifunkční pergolu s venkovní postelí, prolézačkou pro děti a zabudovanou knihovnou,“ dodala Michaela Janková.

Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex je od roku 1958 kulturní památkou.