K slavnostnímu otevření došlo ve čtvrtek 21. ledna 1904 a tuto významnou událost oznamovaly veřejnosti rány z moždířů. Jak se na začátku minulého století připravovali na tento významný den který byl příležitostí pro náchodské občany oslavit moderní a funkční prostor, jenž dodnes důstojně slouží městské samosprávě.

Slavnostnímu okamžiku podle dochovaných zpráv předcházely nemalé přípravy. Den před slavnostním otevřením budovy se město ozdobilo do praporů v národních barvách, ve večerních hodinách před radnicí zahrála městská kapela, celé náměstí se zaplnilo nadšeným obecenstvem a dětem ve školách byly na den uděleny prázdniny.

Virtuální prohlídka zde.

Ve čtvrtek 21. ledna 1904 ráno oznamovaly rány z moždířů, že nastal tak dlouho očekávaný sváteční den. V ulicích i na náměstí zavládl čilý ruch – pozvaní hosté a další široká veřejnost přicházeli k obecnímu domu, který sloužil provizorně jako sídlo úřadu, aby se s ním rozloučili. Za prokázanou službu „poděkoval“ i stávající starosta města Josef Bartoň st. Odtud se slavnostní průvod vydal do kostela sv. Vavřince.

V čele kráčel starosta města s dalšími pozvanými váženými hosty, zástupci státních a samosprávných institucí, následovanými městským zastupitelstvem, učiteli a členy spolků. Poté za zvuku slavnostních fanfár pokračoval průvod k nové radnici a v její nádherně vyzdobené zasedací síni jako první promluvil starosta Bartoň, který především radostně kvitoval dokončení stavby.

„Jak vypadá budova dnes, v den svých 120. narozenin, si můžete prohlédnout z pohodlí vašeho domova prostřednictvím virtuální prohlídky," nabídla mluvčí radnice možnost navštívit honosný nárožní objekt s vysokou věží vystavěný v novorenesančním slohu.

Nová radnice je památkově chráněný objekt na Masarykově náměstí v Náchodě. Patří k významným památkám v novorenesančním slohu, fasáda je zdobena malbami podle návrhů Mikoláše Alše, částečně zůstaly dochovány i bohatě zdobené interiéry (obřadní síň). Mezi kulturní památky byla radnice zapsána v roce 1964. Průčelní křídlo na náměstí kromě věže zdobí vysoký volutový štít s malbou krále Jiřího z Poděbrad, do náměstí směřuje i nárožní věž s třímetrovou sochou rytíře Hrona, zakladatele Náchoda. Delší fronta v Poštovní ulici má bohaté sgrafitové zdobení a čtyři renesanční štíty, v největším z nich je vymalován svatý Václav.

Z interiérů je nejvýznamnější obřadní síň ve druhém patře, dříve jednací sál městského zastupitelstva. Tento prostor o rozloze 120 metrů čtverečních jako jediný z celé radnice zůstal zcela dochován v původní podobě a dokládá zručnost místních řemeslníků z počátku 20. století. Dřevem obložený sál s kazetovým stropem má bohatou ornamentální a heraldickou výzdobu připomínající místní řemesla, sousední spřátelená města a významné osobnosti spjaté s dějinami Náchoda. Zdroj: Wikipedia