"Bylo tam zhruba dvacet, možná třicet rozpadajících se náhrobků, které se už ani nedaly označit jako hroby. Jejich stav byl nedůstojný i vůči lidem, kteří pod nimi byli pochovaní. Byli popadané a proto jsme se rozhodli hřbitov zkulturnit," vysvětluje Jana Králová, proč se minulý týden na hřbitově objevila těžká technika. Ta plochu o rozměrech více než tisíc čtverečných metrů v podstatě zplanýrovala na holinu, která by nyní měla začít zarůstat trávou.

Obcí dojednaná firma pak pískovcové kameny z hrobů původních obyvatel odvezla, ale bylo s nimi odvezeno i několik náhrobních desek. "Ano, udělali chybu, že odvezli i pět náhrobků se jmény pochovaných," je si vědoma starostka, která si vyžádala jejich přivezení zpět. Kameny a desky s nápisy skončily ve 13,5 kilometrů vzdáleném Božanově u tamního kostela. U něj se momentálně opravuje hřbitovní zeď. Pískovce jsou bez ladu a skladu naházené na hromadě za chátrajícím statkem, který stojí pár metrů od kostela na druhé straně silnice.

Obec Heřmánkovice měla v dobách své největší slávy přes dva tisíce duší (při sčítání lidu v roce 1869 to bylo 2148 obyvatel), a tomuto počtu také odpovídala velikost hřbitova (150 x 50 metrů) obepínajícího kostel Všech svatých. "Heřmánkovický hřbitov je obrovský. Naší starostí je se o něj starat. Snažíme se, aby tam bylo důstojné prostředí. Kdysi krásné hroby už byly zchátralé, tak jsme se rozhodli ty následky rozpadu uklidit," je starostka přesvědčena o správnosti rozhodnutí, které ale ani někteří místní nepovažují za vhodné. Přitom obec má co se týče péče o sakrální památky v Heřmánkovicích dobrou pověst. Před časem po renovaci opět vystavili na odiv více než tunu vážící reliéf Nanebevzetí a Korunování Panny Marie.

"Ano, byla to chyba a nedorozumění, když ty náhrobky odvezly," opakuje starostka. "Bohužel stalo se, ale snažili jsme se to hned napravit. Vyžádala jsem si, by náhrobní desky přivezli zpátky. Chceme je důstojně umístit zpět na hřbitov, aby tam neležely jen tak povalené. Pravda, nebudou zpět přesně na svém místě, ale zůstanou na hřbitově," ujišťuje starostka.

Viditelná úprava heřmánkovického hřbitova rozhodně nenadchla ani děkana broumovské farnosti Martina Lanži. Zatímco heřmánkovický kostel Všech svatých spadá pod správu broumovské farnosti, tak hřbitov okolo něj má v kompetenci obec. K žádné diskusi tak mezi starostkou a děkanem o plánovaném zásahu nedošlo.

"Že se něco takového chystá jsem vůbec nevěděl," říká broumovský farář. "Na jedné straně se dá jistě pochopit snaha pečovat o hřbitov, ale na druhé straně to téma je citlivé a je škoda, že jsme ho nemohli prodiskutovat. Vzhledem k historii našeho regionu je třeba brát na zřetel mezinárodní přesah. Přátelům z Německa to radost určitě neudělá. Považuji to za nešťastné rozhodnutí," vidí Martin Lanži souvislosti propojené s německou stranou.

Jak připomíná, tak s potomky původních obyvatel stále na Broumovsku udržují intenzivní vztahy. "Vzájemně se navštěvujeme - přijeli na nedávné otevření fresky, před časem jsme byli na setkání rodáků v Bad Kissingenu a děti našich farníku jsou tam právě na táboře," zmiňuje místní děkan, a dodává, že potomci Němců vysídlených z Broumovska přispívají i na opravu kostelů a paradoxně pomáhají udržovat právě opuštěné německé hroby. "Například farní kostel sv. Petra a Pavla se opravuje z Česko-německého fondu budoucnosti. Jejich krajanský spolek Heimatkreis Braunau dokonce pořádá pracovní kempy. Přijíždějí na ně dobrovolníci z Německa, kteří ve Zdoňově opravují hroby, o něž se nikdo nestará," dává do kontrastu odlišné přístupy ke stejnému problému. "Vzít to jedním šmahem bagrem bylo nedomyšlené a nešťastné řešení."