"Žena jako příjemkyně dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - nesplnila oznamovací povinnost a zatajila, že její druh byl jako společně posuzovaná osoba v pracovním poměru. I když věděla, že příjmy svého druha má hlásit úřadu práce do osmi dnů, tak neučinila. Během dvou let ji tak bylo neoprávněně vyplaceno téměř 190 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Žena se dopouštěla trestné činnosti, ačkoliv byla v dvouleté podmínce za předchozí trestný čin ohrožování výchovy dítěte. "Za trestný čin podvod ženě hrozí trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let," dodala tisková mluvčí.