okr. Hradec Králové

- Dopravní omezení na silnici č. I/33. V termínu od 9. do 25. července 2007 budou prováděny plošné výspravy na silnici č. I/33 (E 67) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/30813 (odbočka na Rodov za autobazarem Trotina), přes obce Holohlavy a Černožice až na hranice okresu HK ve směru na Náchod. Podle rozsahu prací bude doprava řízena buď kyvadlově pomocí semaforů, případně pouze dopravním značením s vyznačením přednosti v jízdě. V dotčených úsecích bude snížena rychlost na 30 km/h. a bude zde zakázáno předjíždění.

- Opravy silnice č. I/11. V termínu od 9. do 31. července 2007 budou prováděny velkoplošné výspravy na silnici č. I/11 (E 67) v úseku od Nového Města u Chlumce n. Cidlinou ke křižovatce se silnicí č. III/32728 (odbočka na Chudeřice a Kosičky). V úseku bude snížena rychlost na 30 km/h. a bude zde zákaz předjíždění. V části úseku (přes železniční nadjezd u Nového Města) bude od 14. do 17. 7. 2007 jednosměrný provoz ve směru od HK na Prahu, objížďka pro směr od Prahy (i pro nákladní vozidla z dálnice D 11) na Hradec Králové bude vyznačena po silnici č. I/36 a dále pak po silnici III. tř. č. 32728 přes obce Chudeřice a Káranice zpět na silnici č. I/11.

- V návaznosti na výstavbu autobusového terminálu a úprav prostorů je omezen vjezd k hlavnímu nádraží v Hradci Králové - ul. S. K. Neumanna, Puškinova a Riegrovo náměstí.

- Od 18. 4. do odvolání začnou v souvislosti s rekonstrukcí pivovaru v Hradci Králové stavební práce v úseku od Fortny po Mosteckou ulici. V pracovní dny v době od 7:00 do 21:00 , v sobotu od 7:00 do 13:00 bude provoz od Mostecké ulice k Fortně jednosměrný, v opačném směru bude úsek neprůjezdný. Omezení dopravy neplatí pro MHD.

!!- Uzavírka silnice č. I/11.V týdnu od 16. do 22. července2007 budou prováděny opravy okružní křižovatky silnic č. I/11, III/32438 a MK Zelená ul. v Hradci Králové. Z tohoto důvodu budou část okružní křižovatky a jízdní pás silnice č. I/11 ve směru na Prahu úplně uzavřeny. Jednosměrná objížďka bude vedena ve směru od Náchoda ze silnice č. I/11 vpravo na silnici č. III/32438 do Stěžer, zde vlevo na č.II/324 a dále na č. I/11. Úsek od Stěžer až ke křiž. s I/11 bude jednosměrný.

- Oprava okružní křižovatky u ČKD.V termínu od 16. do 22. července 2007 budou probíhat opravy živičného povrchu v prostoru okružní křižovatky u ČKD u Hradce Králové. Provoz bude střídavě veden vždy pouze v jednom jízdním pruhu.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy

-Od 22. 2.do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/37v úseku mezi křižovatkami se silnicí č.II/337 směrem na Seč a na Ochoz u obce Nasavrky. Důvodem je provádění prací při čištění Pivovarského rybníku v obci Nasavrky. Nákladní vozidla budou odvážet bláto a jiné nánosy ve směru od rybníku po silnici II/337 a následně po silnici I/37, kde na úrovni čerpací stanice odbočí vpravo na louku. Na uvedenou situaci budou řidiči upozorněni dopravním značením (zatím bez omezování rychlosti jízdy).

Silnice II. třídy

- Od 1. 4.do 30. 9. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/343 a III/343 10 v obci Kameničky. Důvodem je výstavba chodníků. Pracovní úseky budou dlouhé max. 50 m.

- Od 14. 5. do 30. 9. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/354v obci Svratouch. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/358 - křižovatce se silnicemi III/358 3 a III/358 9 v obci Orel. Důvodem je rekonstrukce křižovatky a průtahu obcí směrem na Zaječice.

- Od 28. do 29. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/357 v obci Proseč u Skutče - napojení kanalizační přípojky.

- Od 26. 7. do14. 9. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/343mezi obcemi Hlinsko a Rváčov - oprava mostu. Provoz bude řízen světelnými signály po souběžné pomocné vozovce.

- Od 15. 7. do 30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín u budovy ZŠ - oprava vstupu do budovy.

- Od 23.do 31. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/356 v Luži u křižovatky s místní komunikací Za Pilou - rekonstrukce vododovodu a kanalizace.

- Od 6. do 31. 8. 2007 (max. 2 dny v termínu) bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín - napojení na vodovodní řad.

Silnice III. třídy

- Od 9. 7. do 14. 10. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/358 28 v obci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev.č. 35828-3. Objízdná trasa bude vyznačena na trase mezi obcemi Bělá - Luže - Radim - Dobrkov - Podlažice - Hroubovice - Bělá.

- Od 4. 6. do15. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnicích č.III/356 1, III/322 71, III/322 74, III/322 73 v obci Městec. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Od 13. 6. do 31. 8. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III/34016 v obci Pohled. Důvodem je provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 4. 7. do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č.III/340 16 a místních komunikacích v obci Čejkovice - provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 2. 7. do 31. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/337 56 mezi obcemi Horní Bezděkov a Prosíčka. Důvodem je oprava propustů. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích II/337 - III/337 55 - II/343.

- Od 2. 7. do 31. 10. 2007 bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9 v obci Vlčnov. Důvodem je výstavba kanalizace. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2 - II/358 - I/37 (Slatiňany-Chrudim).

- Od 10. 7.do 25. 7. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici III/358 1 v obci Slatiňany,, m.č. Presy. Důvodem je provádění prací při napojení kanalizace.

- Do 31. 7. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/343 7v Hlinsku (Wilsonova ulice). Důvodem je havárie kanalizační přípojky.

- Od 30. 7. do 31. 10. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 26 v Chrudimi v úseku od vjezdu k čerpací stanici Shell po železniční přejezd (za okružní křižovatkou u plynáren směrem na Ostřešany) - rekonstrukce kanalizace.

- Od 18. 7. do 30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 3 v průtahu obce Rtenín - pokládka vodovodního řadu.

Ostatní komunikace

- Od15. 5.do 15. 9. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace Soukenická v Chrudimi. Důvodem je provádění stavebních prací v souvislosti s opravou opěrné zdi náhonu. Průchod chodcům bude zachován.

- Od21. 5. do 31. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace J.E. Purkyně v Chrudimi v úseku od křižovatky s MK Spojovací po křižovatku se silnicí č. I/17 (U Guláška). Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu. V rámci této akce dojde ke kratšímu dopravnímu omezení na silnici I/17 při napojení na stávající vodovod a kanalizaci (přesný termín není dosud stanoven). Od 18. 7. do 30. 8. 2007 bude úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce místní komunikace.

- Od 4. 6. do 29. 9. 2007 dojde k úplné uzavírce místních komunikací Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdovo náměstí v Chrudimi. Důvodem je rekonstrukce těchto komunikací. Práce budou prováděny na etapy a mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy bude provoz v uvedených ulicích vyloučen.

- Od9. 7.do 31. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na místní komunikaci ČSA v Chrudimi u křižovatky s ulicí Škroupova. Důvodem je rekonstrukce horkovodní jímky.

- Od 17. 7. do 29. 8. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Šafaříkova v Hlinsku - výstavba kanalizace a vodovodu.

Kulturní a sportovní akce

Skuteč - Posvícenský jarmark - dne 18. 8. 2007 (07:00 - 13:00) dojde k úplné uzavírce centra Skutče (náměstí a přilehlé MK)

Chrudim - 11. ročník MTB MARATON RUBENA MANITOU ŽELEZNÉ HORY - dne 28. 7. 2007 (05:00 - 22:00) dojde k úplné uzavírce a dopravnímu omezení v centru Chrudimi (Resselovo nám. , Tyršovo nám., Školní nám. a další přilehlé místní komunikace). Důvdoem je konání závodů na jízdníchkolech. Délka trasy 115 km: Chrudim - Sobětuchy - Šiškovice - České Lhotice - Nasavrky - Hluboká - Barovice - Chloumek - Modletín - Klokočov - Hoješín - Běstvina - Počátky - Vápenný Podol - Bojanov - Krásné - Křižanovice - Licibořice - Slatiňany - Chrudim. Délka trasy 50 km: Chrudim - Sobětuchy - Šiškovice - České Lhotice - Nasavrky - Javorné - Křižanovice - Licibořice - Slatiňany - Chrudim. Po opuštění města Chrudimi trasy vedou zejména mimo pozemní komunikace - nebezpečná místa budou zajištěny pořadatelskou službou, jinak za běžného provozu.

okr. Havlíčkův Brod

- Od 10. 4. do 10. 9. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/150 v úseku Pavlíkov – Vilémovice. Důvodem úplné uzavírky je přeložka silnice č. II/150. Objížďka se značení je vedena po silnici č. III/01832.

-Od 23. 4. do 19. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v Havlíčkově Brodě. Důvodem je rekonstrukce komunikace a vybudování nové okružní křižovatky silnic č. III/03811 a místní komunikace ul. Průmyslová.

- Od 9. do 31. 7. 2007
bude úplná uzavírka silnice č. II/350 v obci Šlapanov, která navazuje na předcházející dopravní omezení. Důvodem uzavírky je rekonstrukce komunikace a vybudování kanalizace. Objížďkové trasy budou řádně vyznačení přechodným dopravním značením.

okr. Jičín

- Ve dnech 9. 7. - 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/286 - ulice Vrchlického v Jičíně. Jedná se o úsek od okružní křižovatky ul. Husova. Objízdná trasa: jeden směr přes sídliště, druhý ul. Sv. Čecha, Tyršova a Husova - výjezd přes okružní křižovatku. Důvodem je rekonstrukce silnice č. II/286.

- Ve dnech 1. - 31. 7. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. I/35 u obce Jinolice. Jedná se o úsek od křižovatky na obec Jinolice po železniční přejezd. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem je oprava povrchu vozovky v délce cca 320 m.

- Ve dnech 1. - 31. 7. 2007 budečástečná uzavírka po polovinách vozovky nasilnici č. I/32 -ulice Jičínská v Kopidlně. Jedná se o úsek před železničním přejezdem ve směru na Jičín.Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením, uzavírka bude pouze po dobu provádění prací od 6:30 do 18:00v pracovní dny. Důvodem je oprava povrchu vozovky.

- Od 17. do 29. 7. 2007 bude částečná uzavírka po polovinách vozovky na silnici č. I/35. Jedná se oúsek mezi obcemi Ostroměř a Bílsko u Hořic. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem jsou velkoplošné výspravy povrchu vozovky .

okr. Náchod

- Od 2. 5. do 10. 11. 2007 bude úplná uzavírka úseku silnice č. II/299. Důvodem je rekonstrukce mostu č. 299-003.Objízdné trasy: Pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 3,5 t provoz sveden přes provizorní most podél stávajícího mostu. Provoz v tomto úseku bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Pro nákladní automobily nad 3,5 t vedena po sil. Rychnovek č.II/285; III/285 12; II/304; Slavětín č. III/308 18; Rohenice č. II/308; Jasenná č.III/308 15.

- Od 10. 4. do 31. 8. 2007 - úplná uzavírka silnice č. III/302 7 v obci Martínkovice - rekonstrukce mostu č. 002! Objízdné trasy: Pro veškerý provoz po sil. č. II/302; II/303; III/302 5; III/303 24.

- Od 18. 6. do 31. 10. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III 303 26 v obciHeřmánkovice, kde proběhne rekonstrukce mostu. Provoz bude odkloněn po provizorní cestě a mostě.

- Od 10. 6. do 30. 10. 2007 budečástečnéomezení na silnici č. II/303 v Polici nad Metují. Důvodem jsou stavební úpravy stávající silnice č. II/303, ul. Nádražní, v rámci stavby přeložky silnice č. II/303.

- Od 9. 7. do 27. 9. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě - místní komunikace,Husovo náměstí a ul. Palachova - stavební úpravy (rekonstrukce). Objízdné trasy: pro osobní dopravu po MK, ul. Žižkova, Mánesovo nábř., Purkyňova, silnice č. III/285 26 ul. B. Němcové až po okružní křovatku se silnicí č. I/33, ul. Pražská (kř. Slávie), pro nákladní dopravu nad 3,5 t po silnici č. I/33, ul. Běloveská přes okr. křižovatku se silnicí č. I/14 (Tauchmanka) po silnici č. I/33 ul. Pražská až na okružní křižovatku.

- Od 16. 7. do 31. 10. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě namístní komunikaci ul. Českoskalická - v úseku od křižovatky s místní komunikací U Zastávky (malá pošta) po křižovatku s místní komunikací ul. Štefkova, rekonstrukce(stavební úpravy). Objízdné trasy: pro všechna vozidla po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích. Vozidlům do 3,5 t dočasně povoleno odbočení vlevo ze sil. I/33, ul. Pražská do MK, ul. Bratří Čapků (OD Albert).

- Úplná uzavírka v obci Říkov - silniceč. III/304 21 a č. III/285 13 - obnova krytu. Od 28. do 29. 7. 2007 - silnice č. III/285 13 (Říkov - Česká Skalice) úplná uzavírka. Dne 30. 7. 2007 silnice č. III/304 21 (Říkov - Jesenice) úplná uzavírka.Objízdné trasy : silnice č. II/304, III/285 17, přeložka silnice č. I/33 (obchvat) a silnice č. III/285 14.

okr. Pardubice

- Dne 20. a 21. 7. 2007 bude omezen provoz na silnicích III. tříd pod Kunětickou horou z důvodu konání akce. Dopravní policisté upozorňují návštěvníky, že je zde omezený počet parkovacích míst (cca 200 vozidel). Z tohoto důvodu může dojít,v důsledkuzaplnění parkoviště, k zákazu vjezdu. Provoz budou usměrňovat na místě policisté. Doporučujeme použít k přepravě na místo raději MHD nebo jízdní kolo. Návštěvníci se tak vyhnou situaci, kdy své vozidlo budou muset nechat odstavené ve velké vzdálenosti od místa konání akce.

- Silnice č. I/35 v úsekumotorest Koliba a obec Býšť -částečná uzavírka z důvoduoprav trhlin ve vozovce od 23. 7. (od 08:30) do27. 7. 2007 (do 15:00) .

- Dne 18. 8. 2007 (14:00 - 15:30) bude úplná uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích v Hradecké ulici. Důvodem budejízda kaskadérů.

- Silnice č. II/324 v obci Pardubice, Zborovského náměstí -omezení provozu z dúvoduoprav zastávkových zálivů proběhne od10. 7. do19. 10. 2007.

- Od 10. 6. do 30. 11. 2007 se bude opravovat most na silnici č. II/322 v obci Dašice, ul. Komenského. Tato silnice bude neprůjezdná.

- Od 1. 8. do 30. 11. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/333 mezi obcí Staré Ždánice a odbočkou na obec Dolany. Porovz zde bude veden po souběžné provizorní komunikaci. Důvodem je rekonstrukce mostu.

- Od 11. 4. do 31. 8. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/322 Litětiny – Vysoká u Holic z důvodurekonstrukce komunikace.

- Od 16. 7. do 31. 8. 2007 proběhne rekonstrukce propustků na silnici č. III/3238 - 2 propustky od silnice č. I/36 po obec Křičeň. V úseku budeúplná uzavírka - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci.

- Od 10. 7. do 31. 8. 2007
bude omezení provozu na silnici č. I/36 v obci Pardubice - Dubina (křižovatka Husova). Důvodem je výstavba okružní křižovatky.

- Silnice č. I/37 v úseku Pardubice - Dražkovice (cca 2 km) -částečné omezení (kyvadlové řízení provozu). Důvodem jepokládka mikrokoberce od 23. 7. do5. 8. 2007.

- Místní komunikaceBohdanečskáx Poděbradská v Pardubicích -úplná uzavírka z důvoduopravy horkovodního potrubí od 17. do 24. 7. 2007.
- Silnice č. II/333 v obci Břehybude úplně uzavřenadne 11. 8. 2007 (11:00 - 18:00). Důvodem jesportovní akce - Stadion cup Břehy 2007.


okr. Rychnov nad Kněžnou

- Od 9. 5. do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení (uzavírka jednoho jízdního pruhu) na silnici č. II/321 od křižovatky se silnicí č. III/3216 ve směru na obec Skuhrov nad Bělouv obci Kvasiny z důvodu výstavby kanalizace. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ. Pro vozidla do 3,5 t bude obousměrně značena objízdná trasa po silnicích III. tříd (Kvasiny - Debřece - Skuhrov).

- Od 9. do 31. 7. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku od okružní křižovatky v obci Rychnov nad Kněžnou po křižovatku se silnicí č. III/31810 v obci Lupenice z důvodu opravy živičného krytu silnice č. I/14.

- Od 16. 7. do 20. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/318 a č. II/321 mezi obcemi Častolovice a Solnice z důvodu opravy silnice. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ.

- Od 26. do 29. 7. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. II/319 a III/31910 v prostoru náměstí v obci Rokytnice v Orlických horách z důvodu konání Anenské pouti. Objízdná trasa bude značena po místních komunikacích.

- Od 4. do 5. 8. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. II/298 v prostoru náměstí v obci Opočno z důvodu konání tradiční poutě Porcinkule 2007. Objízdná trasa bude vyznačena.

okr. Semily

- Od 26. 3. do 31. 8. 2007 bude částečná uzavírkakomunikace č. II/283 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev.č.283-006). Od 2. 4. do 31. 8. 2007 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev.č.283-007). Důvodem je celková rekonstrukce těchto mostů. Bude užita světelná signalizace.

- Od 1. 4. do 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka komunikace č. II/292 - most v Semilech (ev. č. 292-004). Objízdná trasa: a) po mostním provizoriu pro voz. do okamžité hmotnosti 10 t, b) pro vozidla nad 10t- od Jilemnice po silnici č. I/10 Poniklá - Na Mejtě, vlevo na č. II/290, za Roprachticemi vlevo po silnici č. II/289 na obec Semily, c) pro vozidla nad 10t- od Železného Brodu a od Zeleného Háje - po silnici č. II/283 směr Košťálov, č. II/286 Mříčná -Jilemnice. Důvodem je celková rekonstrukce mostu.

okr. Svitavy

- Od 23. 7. 2007 do odvolání bude uzavřenamimoúrovňová křižovatka silnic č. I/35 a č. II/371 u Moravské Třebové, ve směru na Mohelnici. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé bývalé silnici č. I/35 a přes obec Linhartice.

okr. Trutnov

- Ve dnech od 23. 7. až 30. 10. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v obci Vrchlabí, ul. Lánovská. Důvodem je stavba cyklotrasy podél komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod.

- Ve dnech od 9. 7. až 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/147 v úseku mezi obcemi Mladé Buky - Trutnov. Důvodem je celková rekonstrukce dvou mostů č. 14-071 a č. 14-073. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením

-Od 2. 4. do 31. 10. 2007 bude částečné omezení provozu na silnici č. II/300 v obci Lipnice. Důvodem jsou práce na výstavbě vodovodu a kanalizace . Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

- V termínu od 1. 6.do 22. 7. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. III/30012a úplná uzavírkaul. Alešova v obci Dvůr Králové nad Labem. V úseku budeomezen provoz na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti. Důvodem je frézování vozovky a překopy komunikace. Objízdná trasa pro úplnou uzavírkyje vedena po silnici č. II/300, ul. 28. října,ul. Dvořákova a ul. Bezručova

- Od1. 6.do 31. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 v katastru obce Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi u řeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30 km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.

- Na silnici č. II/325 v obci Mostek - Souvrať ( v km 26,234) je omezení průjezdu vozidel na mostu č. 325-013 z důvodů havarijního stavu. Omezení spočívá v osazení betonového svodidla a zúžení silnice na jeden jízdní pruh a snížení rychlosti na 30 km/hod.

- Dne 11. 8. 2007 (7:00 - 18:00) bude úlpná uzavírka silnice č. III/30014včetně křižovatky se sil. III/29923 v obciKohoutov. Důvod: pořádaní akce "Lidová řemesla Kohoutov 2007". Objízdná trasa do obce Kohoutov - Vyhnánov je po silnici č. I/37, III/30015, III/3073 a III/29923. Silnice III/3012

- V termínu od 27. do 29. 7. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. III/3012, ul. Žižkova, Nám. T.G. Masaryka a ul. Dr. Beneše v obci Úpice. Důvod: pořádání místní pouti. Objízdná trasa pro úplnou uzavírky je vedena po MK, ul. Revoluční, silnici č. I/14, ul. Na Veselce, Palackého a po silnici č. II/304, ul. Dr. Hejny

- Ve dnech od 27. 3. do 30. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. M.Gorkého v Trutnově z důvodů rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. I. etapa: od ul. Na Struze po ulici M. Majerové, II. etapa od ul. Bří Čapku po ulici U Pramene. Objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/16, ul. Na Struze, Polská, dále po místních komunikacích Úpské Nábřeží, Na Lukách, Svažitá, Kryblická, U Pramene, M.Gorkého, Bří Čapků a S. K. Neumana.

- Ve dnech od 18. 7. do 10. 9. 2007 bude přechodná úprava spočívající v omezení provozu, snížení rychlosti na 30km/hod. a úplná uzavírka v období od 11. 9. do 20. 11. 2007 na místních komunikacích, ul. Lomní. V. Nováka a ul. Novoměstská v obci Trutnov. Důvod : rekonstrukce a dostavba ul. Novoměstská a Lomní. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku je vedena po silnici č. I/16, ul. Polská a dále po MK, ul. kpt. Jaroše.

- Dne 1. 9. 2007 (8:00 - 20:00) a dne 2. 9. 2007 ( 6:00 - 22:00) bude částečná uzavírka místní komunikace, Krakonošova náměstí a částí ul. Bulharská v Trutnově z důvodů konání akce " Trutnovský jarmark ".

- Do20. 7. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Blanická u Jiráskova náměstí v Trutnově z důvodů výkopových prací pro vodovodní a kanalizační přípojku. Objízdná trasa není stanovena.

- Ve dnech 11. 8. 2007 od 6:00 do 04:00 dne 12. 8. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Krkonošská v úseku od ul.Sv.Čecha s ul. Husova a nám Míru v obci Vrchlabí. Důvod: pořádání akce "Krkonošské pivní slavnosti" . Objízdná trsa je stanovena po MK, ul. Sv. Čecha,ul. Labská a ul. 5. května.

okr. Ústí nad Orlicí

- Od 16. 7. do 18. 11. 2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu u Tyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.

- Od 16. 7. do 19. 8. 2007 z důvodu rekonstrukce silnice č. II/360 bude úplná uzavírka v úseku Letohrad, Qanto - Šedivec a objízdná trasa povede přes Mistrovice.

- Od 27. do 29. 7. 2007 bude na silnicích okresu Ústí nad Orlicí probíhat cyklistický závod juniorů "Regionem Orlicka". Provoz bude řízen pořadateli. Dne 28. 7. 2007 v čase 8:00 - 12:00 bude uzavřena silnice č.II/311 Lanškroun - Nepomuky. Objízdná trasa povede přes Tešňovec.

- Od 15. 4. do 22. 7. 2007 bude v ocbi Česká Třebová, u silnice č. I/14, prováděna v chodníku rekonstrukce plynovodu a provoz je řízen semafory.

- Od 1. 5. do 31. 7. 2007 bude v Ústí nad Orlicína silnici č. I/14 prováděno čištění kanalizačního řadu. Provoz bude řízen přechodným dopravním značením.

- Od 18. 6. do 15. 9. 2007 proběhne modernizace silniceč. II/311, ul. Kralická v Lanškrouně. Provoz bude operativně řízen přechodným dopravním značením. Při pokládce asfaltového krytu bude uzavírka úplná.