Minulý týden krajský soud začal řešit žalobu, kterou na novoměstskou firmu podala společnost MPM-Quality z Frýdku-Místku. Severomoravským výrobcům náramkových hodinek, které stejně jako výrobky z východních Čech nesou označení Prim, vadilo, že se Elton hodinářská o jejich produktu vyjádřila jako o „falešném“ a „nepravém“.

V pondělí zase u krajského soudu pokračovalo jednání, v němž minoritní akcionář Elton hodinářské a její bývalý šéf Jiří Helikar žaluje společnost, že kvůli jejímu navýšení základního kapitálu, k němuž přistoupila před dvěma lety, několikanásobně klesl jeho podíl.

Včera se u soudu k problému vyjadřoval znalec Petr Kubíček. „Pokud se zvýší základní kapitál a zvýší se přáním jen určitých akcionářů, dojde ke snížení podílu na vlastním kapitálu toho minoritního akcionáře,“ vysvětlil znalec.

Dodal, že se na druhé straně zvýšením základního kapitálu kapitalizací určité části závazků společnosti hodnota společnosti zvýší.

Znalec uvedl, že před několika lety byla Elton hodinářská blízko úpadku a snažila se problém vyřešit akcionářskými půjčkami. „To byla jediná možnost, jak to řešit, a tyto půjčky pak byly kapitalizovány,“ řekl.

Podle něj špatné výsledky hospodaření trápily firmu v letech 2013 až 2016, kdy kumulovaná účetní ztráta činila asi 40 milionů korun.

Znalcovy argumenty však žalobce nepřesvědčily. „Za mě si myslím, že pana znalce budeme volat ještě jednou,“ prohlásil právní zástupce Jiřího Helikara Ervín Perthen. Jednání tak bylo odročeno na začátek října.

Odročen byl i spor s firmou MPM-Quality, která podle ČTK u hradeckého soudu už v závěru loňského roku uspěla s návrhem na předběžné opatření, jímž soud firmě Elton hodinářská nařídil zdržet se užívat formulací „nepravé“ a „falešné“.

Minulý týden se věc ani nezačala projednávat, protože podle soudce Jiřího Kratochvíla Elton hodinářská spis na poslední chvíli doplnila obsáhlým podáním, se kterým se musí seznámit i protistrana.

Neshody obou společností o to, kdo může užívat značku Prim, trvají už dlouho: vedou spolu více než dvacítku sporů. Elton hodinářská například u Městského soudu v Praze usiluje o zastavení prodeje některých modelů hodinek Prim od MPM-Quality.

Problémy vznikly v 90. letech minulého století, kdy ochrannou známku Prim držel podnik Chronotechna, jehož právní nástupce Eutech ji v roce 2001 prodal firmě MPM-Quality.

Na konci roku 2016 valná hromada Eltonu rozhodla o snížení základního kapitálu ze 72 milionů korun na 4,3 milionu korun. Podle výroční zprávy si snížení kapitálu vyžádaly oprávky k aktivům firmy, která mají napříště odrážet skutečnou hodnotu jejího majetku. Další rok akcionáři formou zvýšení základního kapitálu vložili do společnosti své předchozí půjčky v objemu 31 milionů korun, aby firmu oddlužili.