O stíhání se dozvěděl jaroměřský starosta na krajském ředitelství policie, kam šel v úterý sám podat trestní oznámení v souvislosti s nakládáním s finančními prostředky některých klientů pečovatelské služby.

„Proti jedenácti zastupitelům, mezi nimiž jsem i já, je zahájeno trestní stíhání," informoval následně starosta zastupitele na jejich úterním podvečerním jednání na radnici v Josefově. O situaci více nechtěl hovořit, neboť je-li proti zastupitelům vedeno trestní stíhání, nemohou o prodeji a příčinách mluvit, aby neovlivňovali svědky. Policejní orgán by si totiž jejich případnou sdílnost mohl vyložit jako ovlivňování a mohli by skončit ve vazbě. „Více diskutovat bychom o tom neměli, ne že nechci, ale prostě nemohu," řekl starosta.

Uvedl později, že v obvinění je podle něj několik účelových věcí. Třeba odchylce mezi prodejní cenou a nejvyšší nabídkou se prý tehdy na zastupitelstvu mimořádně věnovali. Starosta chce proti obvinění podat stížnost. K věci se na úterním zastupitelstvu vyjádřil zastupitel Josef Horáček, který vyšetřován není.

„Chtěl bych říci, že když jsou všichni obviněni, neznamená to, že jsou vinní," zdůraznil. Ozřejmil, proč zřejmě k obvinění došlo. Zastupitelé o prodeji restaurace v kině hlasovali 20. listopadu 2008 a letos po 20. listopadu by věc byla promlčena.

„Policejní orgán už to jednou šetřil a odložil, jiný orgán neshledal nic závažného, ale současný policejní orgán se domnívá, že byl spáchán trestný čin a chce-li ho prověřit, má jedinou možnost, zastupitelům obvinění sdělit v termínu do 20. listopadu," uvedl Horáček. Podle něj po tomto termínu už by policisté v této věci nemohli dělat vůbec nic. Sdělením obvinění tak padla promlčecí lhůta a policisté pod dohledem státního zástupce mohou případ dál vyšetřovat.

Stíhání neznamená vinu

Aby po Jaroměři a Josefově neběhaly fámy, Josef Horáček zdůraznil, že když jsou zastupitelé vyšetřováni, neznamená to automaticky, že by byli vinni. „Varuji všechny, aby se takového vyjádření dopouštěli. Pak by se sami mohli setkat s podáním žaloby na ochranu osobnosti. Nesvědčí to o vině či nevinně, je to proces, kterým si policejní orgán zajistil zastavení promlčecí lhůty," uvedl zastupitel Horáček. Nicméně nejde už o prověřování, ale o vyšetřování a jedenáct zastupitelů by nemělo o věci s nikým diskutovat.

Prodej restaurace v bývalém kině vzbudil před pěti lety emoce na zastupitelstvu i ve městě. Zastupitelé tehdy rozhodli o tom, že město prodala kino nejlevnější nabídce, a to provozovateli restaurace. Další zájemci přitom nabízeli podstatně více peněz.

Zastupitelé schválili prodej budovy v Palackého ulici, ve které sídlí několik desetiletí restaurace Kino a v prvním patře bývala kavárna, dne 20. listopadu 2008, a to za kupní cenu pouhých 430 tisíc korun. Jedna z konkurenčních nabídek přitom byla 2,1 milionu korun. Starosta tehdy na zastupitelstvu prohlásil, že za sedm let, co hospoda funguje, provedl provozovatel řadu rekonstrukcí. Velmi nízká cena tak byla podle něj kompenzací za investice vložené do restaurace jejím provozovatelem. „Za prodej tehdejšímu provozovateli se tehdy postavila značná část veřejnosti," dodává starosta.

Nízká cena za investice

Objekt město prodalo po vášnivé debatě na zasedání zastupitelstva tehdejšímu provozovateli Luďku Čánimu, který nabídl nejméně, a to 400 tisíc korun. Další zájemce nabídl přes půl milionu, třetí přes dva miliony korun.Znalecký ohodnotil objekt na jeden milion sto tisíc korun. Starosta tehdy na zastupitelstvu prohlásil, že za sedm let, co hospoda funguje, provedl provozovatel řadu rekonstrukcí. Velmi nízká cena tak byla podle něj kompenzací za investice vložené do restaurace jejím provozovatelem. Někteří zastupitelé tehdy upozorňovali třeba na to, že jeden ze zájemců krom větších peněz také nabízel, že hospodu pozvedne na lepší úroveň.

„Pár dní po zastupitelstvu jsme poslali dopis všem zastupitelům, kde je upozorňujeme na to, že celou věc postupujeme k prošetření Ministerstvu vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy pro podezření z nehospodárnosti města se svěřeným majetkem, a proto by měli pozastavit podpis kupní smlouvy, než se celá věc uzavře," uvedla 12. 12. 2008 v jedné z internetových diskuzí dosud veřejně přístupných Monika Jirásková, která se s manželem o koupi restaurace ucházela. Ta v jednom z příspěvků také vyjádřila své mínění následně: „…s námi se vůbec nepočítalo, zkrátka a dobře jsme se zúčastnili něčeho, co bylo předem rozhodnuto."

Jaroměřské zastupitelstvo mělo v roce 2008 21 členů, jednání o prodeji restaurace se zúčastnilo 18 zastupitelů. Pro prodej restaurace hlasovalo 12 zastupitelů, tři se zdrželi a tři byli proti. Jeden ze zastupitelů, kteří byli pro prodej, už zemřel. Ostatní jsou obviněni.