Do čela krajského ředitelství v Hradci Králové byl jmenován dosavadní ředitel východočeské policejní správy sedmapadesátiletý plk. JUDr. Petr Přibyl. Je policistou od roku 1977. Zastával vedoucí pozice na obvodních odděleních a na okresním ředitelství v Chrudimi. V roce 1993 se stal zástupcem ředitele správy Východočeského kraje a v letech 1997 až 1999 byl náměstkem policejního prezidenta. Dosavadní funkci ředitele Krajské správy PČR Východočeského kraje vykonával od roku 1999.

Petra Přibyla jsme požádali o rozhovor.

S jakými předsevzetími vstupujete do roku 2010. Na co se v prvních dnech ve funkci krajského ředitele Policie ČR zaměříte především?
Osobně si moc předsevzetí nedávám. Máme před sebou mnoho úkolů, především uvést do praxe nový trestní zákoník, pokračovat v organizačních změnách a v rekonstrukcích policejních služeben a ve stavebních úpravách zaměřených na úsporu energií a snížení provozních nákladů.

S čím budete mít ve své funkci největší starosti a problémy?
Samozřejmě převažuje problematika vzdělávání policistů při výkonu služby v systému celoživotního vzdělávání. Poměrně velká generační obměna přináší potřebu rychlejšího kariérního postupu a vyhledávání schopných a vhodných osob. Tento proces je vždy náročný a složitý při spojení s jejich výchovou a odborným růstem.

Co přinese reorganizace Policie ČR obyčejným lidem v kraji?
Lidé v našem kraji by v žádném případě neměli pocítit žádné negativní dopady reformy Policie ČR, ba právě naopak. Budoucí připravované změny by měly podstatně zlepšit informační servis, racionalizovat činnost operačních středisek a zejména zlepšit informování veřejnosti o naší činnosti. Kriminalita je přece věc veřejná a logicky nemůže být pouze věcí policie řešit tyto negativní společenské jevy izolovaně bez spolupráce s občany, samosprávou a dalšími institucemi.

Jaké zázemí má krajské ředitelství PČR v Hradci Králové. Protože v Pardubicích ještě chybí nová budova, nebude tamní krajské ředitelství zatím fungovat jen formálně? Kdy přesídlí z Hradce Králové do Pardubic všechny nezbytné útvary?
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje bude sídlit samozřejmě v Pardubicích, v objektu v ulici Na spravedlnosti. Současné dislokační možnosti dovolují převést do Pardubic jen některé policejní činnosti. Další organizační články se budou postupně do Pardubic přemísťovat podle možností. Zejména ekonomické činnosti zůstanou do vyřešení konečné dislokace v Hradci Králové.

Kolik nových úřednických míst vznikne tímto rozdělením? Dá se zcela logicky předpokládat, že jejich počet bude muset vzrůst minimálně dvojnásobně, neboť původní agenda z Hradce Králové bude muset vzniknout i v Pardubicích.
Způsob rozdělení byl v podstatě velmi jednoduchý, prosté rozdělení systemizovaných pracovních míst bez jakéhokoli nárůstu počtu úředníků. Je logické, že některé personální změny nastaly a spočívaly ve změně náplně práce na některých pozicích. Na uvolněná místa byla uskutečněna výběrová řízení, která budou postupně pokračovat.

Kde vezme policie dostatek zkušených a dostatečně vzdělaných policistů (tím nemyslíme vzdělaných v Sezemickém učilišti), kteří budou muset v Pardubickém kraji nahradit například stávající královéhradeckou kriminálku? Je obecně známým faktem, že policie trpí jak nedostatkem policistů, tak hlavně nedostatkem financí na vlastní provoz. V loňském roce se nedostatek personálu neřešil náborem, ale po potěmkinovsku se přepsaly personální tabulky směrem dolů, aby to vypadalo, že oddělení mají plný stav. Přitom jen vzrostla pracovní zátěž stávajících policistů. Bude tento trend provázet i zřízení nového krajského ředitelství v Pardubicích?
Dopady globální krize se logicky dotkly i Policie ČR. Změny v systému služby a ve financování musí nutně vyvolat vnitřní audit, jak efektivně je nakládáno s rozpočtovými prostředky, kde jsou rezervy a možnosti změn. To se nemusí nutně mnoha policistům líbit, ale veřejnost od Policie ČR očekává kvalitní služby. To se nám daří zajistit, proto není důvod podléhat nějaké depresi a špatné náladě. Personální podstavy jsou velmi nepříjemné, ale je velký předpoklad, že dojde ke změně, neboť je schválen rozpočet na rok 2010.

Na krajském ředitelství PČR budou zaměstnáni občanští pracovníci. Kolik jich bude a co budou mít na starosti?
Na krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje je systemizováno celkem 1959 policistů a 467 občanských zaměstnanců. Celkem bude k lednu 2010 chybět 131 policistů, všechny pozice u občanských zaměstnanců jsou obsazeny.

Co se týče financí, jak například vysvětlíte interní nařízení vydané obvodním oddělením využívat především starší modely služebních vozidel zn. Fabia s odůvodněním, že nově zakoupená vozidla mají vyšší spotřebu paliva a jejich denní provoz je pro policii příliš nákladný? Tuto informaci máme skutečně potvrzenou z několika zdrojů.
Obměna vozidel v policejní verzi je poměrně plynulá. Snaha více jezdit s modernější technikou je zřejmá, proto jsme museli přijmout opatření k většímu využití právě starších vozidel typu Fabia. Rovnoměrné využívání techniky je věc naprosto normální a sledování spotřeby a nákladů na dopravu rovněž. Nezbytnost hospodárného využívání rozpočtových prostředků neznamená, že jich je nedostatek.

Pokud jde o materiální zabezpečení - pardubická policie třeba zatím stále čeká již několik měsíců z královéhradecké policejní správy na náhradu dvou zničených hlídkových vozů. Kdy konečně přijde náhrada?
Opravy vozidel jsou prováděny bezproblémově a výkon služby je zajištěn. Generační proces zasáhl i oblast získání potřebných řidičských návyků a zkušeností u mladých policistů i uniformované policie. Některé dopravní nehody a havárie policejních vozidel jdou právě na vrub malé řidičské praxe. V konkrétním případě byla náhrada poskytnuta staršími vozy tak, aby byl zajištěn výkon služby. Nedostatečnost finančních prostředků na opravy ovlivňuje mnoho faktorů. Určité časové prodlevy v autoopravně neznamenávají, že policie nebude jezdit a plnit služební úkoly.