Jiří  Brož pracoval ve společnosti Sklostroj Turnov, kde měl na starosti mimo jiné výběrová řízení a hodnocení dodavatelů zboží. Podle obžaloby vytvořil systém jak se při  této činnosti nezákonně obohatit.

V letech 2006 až 2009 nakupoval zboží a služby pro Sklostroj přes společnost Aris Trade, kterou fakticky ovládal.  Jeho společnost pak nakoupené zboží za mnohonásobně vyšší částku prodala firmám, které Brož ve výběrovém řízení zvolil jako dodavatele pro Sklostroj. Tyto firmy pak Sklostroji produkty dodávaly za cenu navýšenou ještě o vlastní marži.

V rozsudku krajského soudu se uvádí, že Brož takto postupoval v 675 případech a rozdíl mezi cenami původními a navýšenými přesáhl třináct milionů korun. Soud proto rozhodl, že Brož musí tuto částku Sklostroji uhradit .

Trest byl udělen jako společný, protože za další podvody spáchané stejným způsobem byl Brož už před třemi lety odsouzen k sedmiletému odnětí svobody ve věznici s dozorem.

Spolu se svým společníkem z firmy Aris Trade musí Brož  Sklostroji Turnov uhradit ještě dalších  44.4 milionu korun včetně  úroku  z prodlení, který činí osm procent ročně.

Obžalovaný ani žalobce se k rozsudku doposud nevyjádřili.