Policisté z Náchodska se v posledních dnech intenzivně zabývali několika nahlášenými případy lákání dětí neznámým mužem do červeného vozidla, které se mělo objevit v jejich teritoriu. Případy se začaly šířit i prostřednictvím sociálních sítí a to vzbuzovalo u veřejnosti velkou obavu.

„Policisté žádné z oznámení nepodcenili a usilovně na nich pracovali. V podobných případech pracujeme s mnoha informacemi od veřejnosti. S maximální důsledností a pečlivostí prověřujeme všechny získané informace a poznatky, stejně tak i kamerové záznamy z míst, kde k událostem mělo dojít. Posílili jsme také výkon služby v uvedených lokalitách. Na objasnění oznámení jsme úzce spolupracovali také s ostatními útvary“ doplnil vedoucí obvodního oddělení Náchod npor. Bc. Martin Kříž.

Důslednou a usilovnou prací policistů se nakonec podařilo zjistit, že žádné z oznámení se nezakládalo na pravdě. Děti, jak samy uvedly, reagovaly na informace, které zaslechly prostřednictvím medií a na sociálních sítích. Proto již není na místě, aby veřejnost měla nadále obavy. Tato oznámení nebyla pravdivá.  

Samozřejmě je však důležité, aby děti věděly, že se nemají s cizími lidmi bavit a určitě k nim nemají nastupovat do vozu, nebo se k automobilu vůbec přibližovat. I když člověk vypadá sympaticky, nemusí mít dobré úmysly. A pokud budou skutečně potřebovat pomoc, obrátí se na někoho dospělého.

V případě, že by rodiče takové informace od svých dětí získali, je důležité, aby se s nimi prioritně obrátili na Policii ČR a další postup konzultovali s policisty.