Následně pak v době od 9. února do 3. března 2023 pod záminkou obchodu s kryptoměnou, měla vylákat od poškozeného 669 tisíc korun, které postupně poslal na kryptoměnové peněženky. Jelikož muž měl ze začátku vidět, že se peníze úročí, nenapadlo ho, že by se mohlo jednat o podvod. Jakmile však chtěl peníze vybrat, nebylo mu to umožněno a účet mu měl být zablokován.

Stále více dynamický rozvoj informačních technologií s sebou také přináší další a nová rizika, která nás mohou v kybernetickém prostředí potkat. Setkáváme se s případy společensky škodlivého jednání, podvody na internetu, kybernetickými útoky a dalšími hrozbami, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost.

Kybernetická kriminalita je definována jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání.

Jednou z oblastí, kde dochází k podvodům v oblasti kyberprostoru, je oblast spojená s obchodováním s kryptoměnami.

Důležité je být obezřetní a řídit se několika pravidly:

- nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn

- nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.

- nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám

- před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.

- v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)