V souvislosti s nehodou nedošlo k žádnému dalšímu zranění. S řidičkou byla provedená dechová zkouška, která měla negativní výsledek. Škoda byla předběžně odhadnuta na 30 tisíc korun.

Je důležité si uvědomit, že za zvíře má vždy stoprocentní zodpovědnost jeho majitel, který je povinen si psa řádně zabezpečit. Dle občanského zákoníků, způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.