Nezvyklá váha

Případ se stal v únoru 2008. Ze svitavské nemocnice byla do Hradce Králové převezena 21měsíční holčička. Lékaři se jí snažili pomoci podáváním roztoků se sodíkem, kterými se léčí acidóza. Dítě však i přes lékařskou péči  zemřelo.

Podle rodiny  byly dávky tekutin a sodíku nadměrné. Žalující argumentovali tím, že dítě během necelých 18 hodin v nemocnici přibralo tři kilogramy:  při přijetí  vážilo 8,5 kilogramu, v pitevní zprávě je však uvedeno 11,5 kilogramu.

Soudce Jan Fifka však včera řekl, že se nepodařilo prokázat  nedovolené protiprávní jednání, které vedlo ke smrti dítěte.  „Úmrtí rodinného příslušníka je vždy tragédií, zvláště když jde o dítě.  Věc je třeba řešit právně, ale ne vždy za smrt někdo právně může," upozornil soudce.

Ohledně nezvyklého přírůstku váhy se přiklonil k názoru znalců, že takový přírůstek není možný a že sanitář zřejmě při pitvě tělo špatně zvážil.

Na znalce podali trestní oznámení
Právní zástupce rodiny zemřelé holčičky Mario Švehelka včera novinářům řekl, že rodina podala na soudní znalce trestní oznámení. Vadí jim způsob, jakým byly posudky vypracovány.
„Znalci řekli, že se nemohou vyjádřit k množství podané vody, protože chybí údaje. Také řekli, že nelze brát za směrodatnou váhu dítěte při pitvě. Takže oni nevědí, kolik vody bylo podáno, ani kolik dítě vážilo, ale jsou si jisti, že bylo postupováno 'lege artis'. To odporuje logice," uvedl právník.
Hodnoty natria podle něj rodina přiložila k žalobě, ale  znalci tvrdili, že je neměli. „Jak je možné, že je neměli, a přesto vypracovali posudek?" ptal se advokát.
Podle něj se však soud  těmito zásadními logickými rozpory nezabýval. 

Kontrola posudku

Během soudních jednání měla žalující strana řadu výhrad vůči znalcům. Žalobci totiž nebyli spokojeni se znaleckým posudkem, který podle nich nezodpověděl důležité otázky ohledně léčby pacientky. Navíc namítali, že autor posudku  je podjatý.

„Přece je nemyslitelné, že by znalec nebyl shledán podjatým za situace, kdy je v jeho znaleckém posudku posuzován jeho bezprostřední nadřízený," prohlásil právník rodiny Mario Švehelka. To znalec odmítl.

Jeho posudek pak překontrolovali odborníci z olomoucké lékařské fakulty, ale ani oni na postupu lékařů neshledali vážné chyby. Dítě podle lékařů zemřelo na poruchu energetického metabolismu, který způsobila dodatečně zjištěná mitochondriální porucha. Znalci však nemocnici vytkli, že dostatečně nevedla zdravotní dokumentaci.

„Žalobci vystupovali proti znalcům, některé dokonce označili za podjaté. Z mého pohledu se však jejich závěry jeví jako nezaujaté,"  řekl soudce Jan Fifka.