Na místo okamžitě vyjela hlídka policistů i záchranná služba. Dost pravděpodobným důvodem tohoto incidentu byla kromě neodborné manipulace se zbraní i skutečnost, že muž byl posilněn alkoholem, jak prokázala policisty provedená dechová zkouška, při které muži naměřili 1 promile alkoholu v dechu.

I když si pořídíte zbraň na svou ochranu, je potřeba naučit se s ní odborně manipulovat, aby se nestala příčinou neštěstí. Lehce se totiž může stát, že se poraníte. Je proto potřeba mít na paměti, že s ní není dovoleno manipulovat na veřejně přístupném místě ani v soukromí v případě, že je vaše schopnost snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Více informací najdete na stránkách https://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-zbrane-a-strelivo.aspx.