Od třetí odpoledné hodiny do deváté večer vrtulník monitoroval jízdu všech vozidel, pozemní hlídky se v návaznosti na něj zaměřily na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, styl jízdy, nebezpečné předjíždění, užití bezpečnostních pásů, technický stav, či dodržování stanovených předpisů pro nákladní vozidla.

Za dobu konání akce policisté zaznamenali celkem 28 přestupků, z toho 25 jich vyřešili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 10 600 korun. Tři přestupky vzhledem k jejich povaze a závažnosti oznámili k dalšímu řešení příslušným orgánům. V návaznosti na to uložili 2 kauce v celkové výši 15 000 korun.

Celkem 16 řidičů nerespektovalo nejvyšší povolenou rychlost a vysloužilo si za to na pokutách dohromady 6200 korun. Čtyři řidiči byli přistiženi při nebezpečném či nedovoleném předjíždění, dva z nich na místě zaplatili blokovou pokutu ve výši 400 korun. Jednání při předjíždění dalších dvou policisté oznámili k dalšímu projednání příslušnými úřady, z toho jeden, než mohl pokračovat v daleké cestě domů, musel složit kauci ve výši 10 000 korun.

Třikrát policisté odhalili špatný technický stav vozidla, z toho jedenkrát uložili kauci ve výši 5000 korun a přestupek zaslali k dalšímu řízení, zbývající dva provinilce vyřešili blokově za 600 korun. V jednom případě nebyly v pořádku přestávky v jízdě, třikrát řidiči nerespektovali omezení v jízdě pro TIR. Posledním provinilcem byl cyklista, který si za špatné osvětlení vysloužil 200 korun pokuty.

Akce opět ukázala, že kontrola řidičů vozidel je potřebná.