Zapojili se tím do celostátní prázdninové akce Voda. Na Rozkoš vyjeli s pracovníkem Státní plavební správy Děčín, do jehož působnosti oblast spadá. Během dvouhodinové akce nezjistili žádná vážná pochybení, ani nepřistihli žádné osoby pod vlivem alkoholu při vedení malého plavidla.

Pouze jeden jezdec na skútru se musel kvůli svému stylu jízdy na vodní ploše nedaleko od břehu kát. Přestupek s ním vyřešil na místě pracovník plavební správy a ve své kompetenci mu uložil blokovou pokutu.