Již v úterý 24, březnavečer se kvůli tomu sejde na prvním jednání speciálně vytvořená komise, složená z radních z minulého volebního období s výjimkou Jiřího Bartoše. Ten dnes ráno účast odmítl.

Proč mimosoudně?

Oficiální informaci o postupu při jednání ve věci drtičky suti se kostelečtí zastupitelé dozvěděli na pondělním veřejném zasedání. „Město je vyzváno k náhradě škody skutečných nákladů spojených s přípravou projektu a dále k náhradě ušlého zisku v celkové částce 59 milionů 65 tisíc korun, a to do 3. dubna 2009,“ citovala kostelcká starostka Ivana Červinková z výzvy k náhradě škody před podáním žalobního návrhu, kterou město obdrželo od Šumboru 5. března. S probléme byla 16. března seznámena rada, která souhlasila s tím, aby o mimosoudním řešení jednala komise bývalých radních: Ivana Červinková, Jan Havránek, Jiří Svátek, Luboš Mottl a Jiří Bartoš. Ten však dnes (v úterý) ráno odmítl členství v komisi a prohlásil, že se večerní schůzky nezúčastní. „Diametrálně nesouhlasím s postupem radnice v této věci,“ prozradil Deníku Jiří Bartoš.

„Proč by město mělo trvat na mimosoudním jednání, jestliže výpověď nájemní smlouvy firmě Šumbor byla podána kvůli jejímu hrubému porušení smlouvy? Firma neplatila nájemné za pozemek,“ vystoupila s dotazem Milena Tarkowská. Podle Ivany Červinkové to musí posoudit právník, který bude vyzván komisí. „Můj osobní názor je ten, že by město mělo rozhodně jednat se Šumborem o řešení vzniklé situace,“ reagovala starostka na další otázku a připomněla, že projekt byl připravován již od listopadu 2003. Ke smlouvě se Šumborem došlo na jaře roku 2005, přičemž veškerá hlasování byla schválena jednomyslně bývalou radou.

Porušili zákon?

„V zásadě nejsem proti tomu, aby komise jednala, ale zásadně nesouhlasím s tím, abyste uzavřeli jakoukoliv dohodu,“ přidal se do živé diskuse Břetislav Fiala z Kostelecké Lhoty. „Chyba je na radnici. Porušili jste zákon, když jste nechali zastupitelstvo hlasovat o smlouvě, která se dostala do neprávního stavu. Město mělo nejdříve požádat státní orgán o povolení podnikat na lesní půdě, což ukládá lesní zákon, a to se nestalo,“ uvedl právník, podle kterého jde o hroznou smlouvu. „Když jsem učil na Vyšší odborné škole v České Třebové právo, studenti v rámci zápočtů psali smlouvy. Kdyby mi některý z nich něco podobného předložil, tak se bude budova otřásat v základech,“ dodal Břetislav Fiala a zároveň městu nabídl své služby při jednání.

„Myslím si, že nemáte pravdu. Před tím než došlo k podpisu smlouvy, byl odbor majetku v kontaktu s orgány, které povolují nakládat s lesní půdou. Tehdy byl vydán také předběžný souhlas a následně nám byla poskytnuta i výjimka na zalesnění,“ obhajovala se Ivana Červinková.