Žaloba strážníka viní, že použil nepřiměřené donucovací prostředky. Muže, proti kterému hlídka zasahovala, neboť před tím napadal ženu, totiž svalil na zem a nasadil mu pouta. „Zákon říká, že donucovací prostředky lze použít pouze za okolností, kdy je ohrožen bezprostředně život, zdraví osob nebo přímo osoba úřední osoby. Bylo prokázáno, že k takovému jednání nedocházelo," uvedl státní zástupce Vladimír Štěpánek.

Ten zváží odvolání, neboť strážníkovi navrhoval zákaz výkonu činnosti. Trest není pravomocný, strážník se odvolal. Zůstává dál ve službě.

„Jedná se o špičkového strážníka. Podle mého názoru se ničeho závažného nedopustil a stojím za ním. S případem jsem byl detailně seznámen, ale do doby, než proběhne odvolací řízení, se k tomu více nebudu vyjadřovat," prohlásil starosta Jiří Klepsa.

Trestní stíhání je vedeno i proti dalšímu ze strážníků městské police, a to za zneužití pravomoci úřední osoby. Měl nepřiměřeně použít donucovací prostředky.