Exstarosta nedostal trest za to, že by se prokázalo, že by z prodeje něco získal, ale za to, že se měl v čele města chovat jako lepší hospodář. Jeho jednání, a nejen jeho, podle soudu vzbuzuje celou řadu pochybností. „To, co se tam na tom městě Náchod dělo, není jenom obyčejný amatérismus, šlendrián či něco podobného. Je to jednoznačná snaha vyvést část obecního majetku na jiný subjekt neřádným způsobem bez ohledu na přirozené zájmy města," řekl soudce Pavel Ruml.

Poukázal dokonce na možnou korupci v celé kauze. „Když to řeknu otevřeně, celá tady ta kauza smrdí korupcí. Nicméně jedná se jen o takzvaný smrad a není tady žádný jednoznačný důkaz, který by to potvrzoval. Je tady jen celá řada náznaků," uvedl soudce. Na některé skutečnosti také upozornil.

Přesvědčovala poslankyně

Třeba na fakt, že společnost LIF, která náchodský pivovar získala, si kupovala reklamu na náchodském fotbalovém stadionu za statisícové částky v době, kdy se o koupi pivovaru zajímala. Nebo na komunikaci vedení pivovaru s vedením společnosti LIF ještě před samotným výběrovým řízením.

Poukázal i na vazby směrem k bývalé poslankyni a dnešní viceprezidentce Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňce Horníkové. Ta přesvědčovala některé zastupitele, aby hlasovali pro prodej.

„… následně po dovršení celého toho jednání se na Nadačním fondu Zdeňky Horníkové objevuje částka 200 tisíc korun od firmy, která v uvedené době pracuje na několikamilionové zakázce pro pivovar Svijany (vlastní ho LIF, pozn. red.,) a darovací smlouva se nalézá a je vytvářena v počítači představitele LIFu…," řekl Ruml.

Hovořil i o sdružení ZH 2002, které sídlí na stejné adrese jako Nadační fond Horníkové. „Ta zkratka ZH, to nevíme, jestli to je Zdeňka Horníková nebo Zbojnická hostina, a toto sdružení dostává tři sta tisíc korun od dceřiné společnosti firmy LIF," dodal soudce.

Podle státního zástupce Vladimíra Štěpánka se exstarosta zcela zjevně nepodílel na trestné činnosti sám. „Významné ekonomické ukazatele, které odcházely o pivovaru společnosti LIF, byly někým poskytovány. Obžalobě se bohužel nepodařilo prokázat, kdo tímto způsobem jednal," uvedl Štěpánek. Do úvahy sice přichází řada osob, avšak ty neměly pravomoc pivovar prodávat.

„Za celý moment s nádechem korupce spatřuji už celý průběh toho výběrového řízení, ta přímá a nepřímá aktivita vedení města podporující toliko pouze nabídku jednoho pivovaru, zamezení případné možné účasti konkurenčních pivovarů v celém tom výběrovém řízení. Ale zda tam bylo nějaké korupční jednání v tom pravém slova smyslu či nějaká klientelistická vazba, to se obžalobě nepodařilo prokázat," dodal státní zástupce.

Jestli o prospěchu jiných Čtvrtečka věděl, nebo ne, to se u soudu neprokázalo. Podle soudce měl však jako představitel města při organizaci prodeje postupovat lépe, protože sledoval zájmy města nedůsledně a v některých fázích prodeje vůbec. Soudce konstatoval, že nejsou jednoznačné důkazy, že by exstarosta sledoval osobní zájmy.

„Lze dojít k závěrům, že obžalovaný tam žádné své osobní zájmy sledovat nemusel na rozdíl od jiných osob, které byly v této kauze zainteresovány spolu s ním," dodal Ruml.

Kauza ho prý poškodila

„To snad není pravda," komentoval v jednu chvíli řeč soudce Čtvrtečka, kterému se při vyhlašování rozsudku třásly ruce a při odůvodňování rozsudku chvílemi kroutil hlavou. Už při čtení závěrečných řečí ve středu uvedl, že ho celá kauza poškodila finančně, lidsky a zdravotně. U soudu se hájil tím, že je nevinen a při prodeji jednal v souladu s usnesením zastupitelů.

Trestem soudce přihlédl k tomu, že Čtvrtečka je na penzi či že se vše událo už v letech 2008 2009. „Je třeba trestní řízení nějakým způsobem zakončit, aby byl zachován alespoň jeho obecně preventivní účinek do budoucna pro případné další osoby, které by chtěly takto postupovat při správě veřejných věcí, při správě obecního majetku," vysvětlil Ruml.

Náchodská radnice u soudu požadovala po Čtvrtečkovi uhrazení škody ve výši 35 milionů, což je rozdíl mezi nabídkou společnosti Holba a cenou, za kterou pivovar získala společnost LIF. Jaká škoda vznikla, to není možné podle soudu doložit. O tom, zda smlouva je, nebo není platná, by musel rozhodovat soud při občanskoprávním řízení.