Cizinci proto byli cizineckou policií zajištěni dle zákona o Policii ČR a bylo s nimi zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států EU. Následně jim bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění z důvodu závažného ohrožení veřejného pořádku. Po dobu jednoho roku tak nebudou moci vstoupit na území žádného členského státu EU.

| Video: Youtube

Z důvodu realizace správního vyhoštění bylo policejním orgánem zároveň rozhodnuto o zajištění cizinců do záchytného zařízení pro cizince v Bělé Jezové, kde zároveň z rozhodnutí krajské hygienické stanice.