Kuřivu chyběly platné tabákové nálepky a bylo tak přepravováno ve větším množství, než je povolený limit pro osobní spotřebu. V takovém případě by si mohl dovézt maximálně čtyři kartony.

"Vzal jsem i pro známý. Je to poprvé, tak se omlouvám," tvrdil řidič ve chvíli, kdy ukazoval celníkům šestnáct kartonů v krabici pod pytlem brambor, uzeninami a dalšími potravinami. Na otázku, zda má i něco v kufru, odpověděl, že nic. 

"Celníci cigarety zajistili, uskladnili je ve skladu celního úřadu a případ předali k zahájení úkonů trestního řízení," sdělila mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová s tím, že muži bude vyměřena spotřební daň ve výši 84 590 korun a ve zkráceném trestním řízení mu hrozí za přečin porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží trest odnětí svobody až na tři léta, vyslovení propadnutí zboží a udělení peněžitého trestu až do výše jednoho milionu korun.

Fyzické osoby, které dopravují cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, je mohou dovézt bez toho, aniž by uhradily spotřební daň, pouze v zákonem stanoveném limitu 800 kusů cigaret. U cigaret ze třetích (mimounijních) zemí platí osvobození od daně z přidané hodnoty, spotřební daně a cla u 200 kusů cigaret.