Tak v pondělí rozhodl Krajský soud v Hradci, který vyřešil případ muže, jenž je nyní za katrem za skutky z minulosti, za jediné dopoledne. Obě strany –  odsouzený i státní zástupce – se navíc vzdaly práva na odvolání. Proto je rozsudek trvale platný.

Co vlastně Červeňák spáchal? Obžaloba mluví 
o čtyřech skutcích.

1. V říjnu minulého roku 
v Pardubicích napadl obsluhu jedné herny.

„Povalil ji na zem, obkročmo si na ni sedl, rukou ji stiskl krk a druhou rukou vytáhl z oděvu kus zámkové dlažby, kterým se na poškozenou napřahoval, pro její aktivní a neustávající obranu se mu však nepodařilo ji udeřit ani znehybnit, a proto jí po chvíli pomohl vstát, pod pohrůžkou dalšího násilí jí nařídil zůstat na místě a poté přistoupil k barovému pultu, z jehož zásuvky vzal kasírtašku a finanční částku 27 138 korun a poškozené tímto jednáním způsobil oděrky a hematomy," stálo v obžalově.

2. Také  druhý skutek se stal 
v Pardubicích. A to v říjnu minulého roku. „Využil nepozornosti barmanky L. J., a odcizil jí na baru volně položenou peněženku s osobními doklady a platební kartou k jejímu účtu vedenému a s finanční částkou 1000 Kč a způsobil jí tím škodu ve výši 1300 Kč," řekl státní zástupce.

Červeňák byl navíc v tu dobu odsouzen za trestný čin krádeže – a tudíž v podmínce. již takříkajíc „proměnil".

3. V říjnu minulého roku pak Červeňák vykradl obecní úřad v jedné obci na Pardubicku. „Po násilném překonání několika uzamčených vnitřních dveří vnikl do kanceláře starosty a následně vstoupil do sousedící kanceláře účetní obecního úřadu, kde po vytržení zámků zásuvek stolu odcizil finanční hotovost v celkové výši 85 208 korun," prohlásil žalobce. 
V tu dobu byl – samozřejmě – rovněž v podmínce.

4. A opět říjen. „Opakovaně vylezl na střechu přízemní části budovy Obecního úřadu v D. a z této budovy postupně odcizil celkem 30 metrů měděného oplechování venkovních parapetů a střechy a dalších 5 metrů tohoto oplechování poškodil a způsobil tím Obecnímu úřadu v D. škodu v celkové výši 28 885 Kč," bylo napsáno v obžalobě.