Podařilo se jim totiž rozkrýt jeho dluhovou spirálu, do které se měl postupně dostat. Zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že obviněný muž měl uzavřít od září 2021 do března 2022 v 8 případech úvěrové smlouvy u nebankovních společností.

V rámci schvalovacího procesu měl uvádět nepravdivé údaje. Z vyšetřování pak jasně vyplývá, že neměl možnost finanční částky splácet. Proto si zřejmě měl brát další úvěry, s úmyslem zaplatit předchozí pohledávky. Toto pomyslné vytloukání klínu klínem se dostalo až před kriminalisty, kteří si postupně opatřili veškerý spisový materiál z nebankovních společností. Podle závěrů vyšetřování měl dohromady všem věřitelům způsobit škodu za bezmála 400 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že svým nezákonným jednáním způsobila větší škodu, hrozí muži v případě prokázání viny za přečin úvěrový podvod trest odnětí svobody až na dobu 5 let.