Lidé by si měli uvědomit, že při volání na tísňovou linku 158 není nikdo anonymní. Vypátrat volající není těžké a postih je vysoký. Operátoři tísňových linek disponují vyspělým technickým zařízením, které umožňuje nejen zjistit přesné místo volání, ale i jeho telefonní číslo, pak je již snadné odhalit pachatele.

Muž se svým jednáním dopustil přestupku podle zákona o elektronických komunikacích, kde se říká, že tomu, kdo uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, může být ve správním řízení uložena pokuta až 200 000 korun.

Lidé zneužívající linku 158 se vystavují nejen hrozbě citelného finančního postihu. Mnozí si navíc zřejmě ani neuvědomují, že zatímco zcela zbytečně blokují linku tísňového volání, rychlou pomoc policistů potřebuje někdo jiný. Pokud se podobná zlomyslná volání na tísňovou linku opakují, nebo pokud musí policie naprosto zbytečně vynaložit náklady spojené s vysláním výjezdu specialistů na místo, kde k ničemu nedošlo, případ řešíme jako přestupek a oznamujeme jej Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten může volajícímu v přestupkovém řízení uložit pokutu až 200 000 korun. Pokud se přestupce takového jednání dopustí opakovaně během dvou let, částka sankce může být dokonce až dvojnásobná.