Z různých stran to schytává nový zákon připravený ministerstvem vnitra, upravující vstup a pobyt cizinců na území Česka. „Není pro 21. století. Je potřeba stručný zákon, který bude schopen rychle a přehledně usměrňovat tolik potřebnou pracovní migraci a podporovat úspěšnou integraci,“ komentoval pro Deník ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

Resort vnitra přiznal, že současný zákon je zastaralý a v důsledku častých novelizací i nepřehledný. Změna přinese mimo jiné digitalizaci pobytové agendy či nový systém registrace občanů EU. „Digitalizací zrychlíme pobytové řízení a snížíme administrativní zátěž. Celý proces bude jednodušší a rychlejší. Cizinci budou moci z domova online komunikovat s úřady a naopak. To uleví nejen našim pracovištím, která mají na starosti pobytové řízení, ale i samotným cizincům,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Nově bude možné používat doklady i dokumenty uložené ve speciální aplikaci v mobilním telefonu:

Jak dodal, nový zákon nerozvolňuje pravidla v oblasti pobytové agendy. Podle ministra pak především zpřehledňuje právní úpravu pobytu cizinců.

V tomto s Rakušanem nesouhlasí ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. „Systému pobytů a svých práv mají porozumět i sami cizinci. To se s úpravou bohužel neděje. Navíc v oblasti zaměstnanosti je zákon obrovským zklamáním. Neodstraňuje totiž lhůtu šesti měsíců, kdy cizinec (držitel zaměstnanecké karty) nesmí změnit zaměstnavatele, aniž by ztratil oprávnění k pobytu. V praxi to pak znamená, že i když zaměstnavatel porušuje některá pracovní práva cizince, tak on od něj nemůže půlroku odejít,“ zmínila Faltová.

Do Česka už cizinci nepřicházejí jen jako levná pracovní síla. Míří sem i jako nejlépe placení manažeři či specialisté:

Celý návrh až rozčílil prezidenta Asociace pracovních agentur Radovana Burkoviče. S kolegy předpokládal, že změny významně zjednoduší legální přijímání cizinců ze třetích zemí mimo EU do zaměstnání v Česku. Podle něj jde návrh spíš opačným směrem. „Ruší dosavadní zaběhlé vztahy, vyřazuje úplně zkušené legální agentury práce ze hry a nastoluje nová, hned na první pohled na korupci náchylná pravidla, zcela bez dohledu státu nad subjekty,“ kritizoval v připomínkách agentury.

Dle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pracovalo legálně v Česku na přelomu letošního a loňského roku 878 tisíc cizinců, dvě třetiny ze zemí EU a zbývající ze třetích zemí. Ke konci roku 2022 tady podle statistického úřadu žilo rekordních více než 1,1 milionu cizinců. „Česko ale léta ztrácí konkurenceschopnost v náboru cizinců s okolními zeměmi,“ upozornila Asociace pracovních agentur.

Registrace občanů EU

Návrh zákona zavede změnu v registraci občanů EU, kteří chtějí v České republice pobývat déle než 90 dnů. V současnosti nemají povinnost mít pobytové oprávnění. Nemusí tak například platit místní poplatky v obci. Podle důvodové zprávy při vyšší koncentraci neregistrovaných osob mohou být problémem nedostatečné ubytovací kapacity nebo i větší riziko zhoršení bezpečnostní situace v daném místě. Odpovědnější má být role takzvaného garanta – osoby nebo subjektu (vzdělávací, vědecká či kulturní instituce, zaměstnavatel nebo sportovní klub), který garantuje cizinci účel pobytu v Česku.

Účinnost nového zákona je navržena na 1. leden 2026. „K tomuto dni by měl být spuštěn i nový informační systém,“ doplnil Adam Rözler z tiskového oddělení vnitra. Nový zákon prošel meziresortním připomínkovým řízením a bude předložen vládě.