Nová pravidla chtějí omezit dobu přepravy, stanovit přestávky na odpočinek včetně vyložení zvířat a umožnění jejich krmení během dlouhých cest a zvýšit minimální prostor pro ně v přepravních vozidlech nebo úplně zakázat převoz během teplot nad třicet stupňů.

„Lepší životní podmínky zvířat jsou přínosem nejen pro ně samotná, ale také pro spotřebitele a zemědělce, neboť zvyšují udržitelnost potravinových systémů a přispívají k řešení rizik ohrožujících veřejné zdraví,“ okomentovala rozhodnutí komise. Zpřísnit se má také kontrola ve třetích zemích, aby se srovnaly standardy s Evropskou unií.

Jak se mění před Vánocemi ceny potravin? Podívejte se:

Ročně se do Evropské unie a z ní přepraví 1,6 miliardy živých zvířat. Z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že dochází k paradoxní situaci, kdy u některé živočišné produkce stoupá v Česku vývoz, ale zároveň i dovoz. Například u hovězího. „Ve 3. čtvrtletí roku 2023 se hovězího masa vyvezlo 3992 tun a dovezlo 10 947 tun tun,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Ve stejném období se vyvezlo téměř 7,7 tisíce tun živé drůbeže a dovezlo přes 29 tisíc tun. Z Česka se živá zvířata vyvážejí po silnicích i po moři, do Turecka či na Maltu nebo do Alžírska.

Cena vítězí nad kvalitou

Podle zemědělců je to setrvalý stav, určený zejména spotřebitelským chováním domácích zákazníků. „Především je u nákupu zajímá cena a volí levnější varianty, kterou je produkce z jiných zemí. Jedinou možností jak dostat maso na trh, mají domácí zemědělci vývozem do jiných zemí.“ vysvětlil předseda Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát.

Jednou ze snah ochránců zvířat v celé Evropě je vymoci zákaz dálkových transportů hospodářských zvířat. Miliony jich ročně putují do Asie či Afriky:

Do Česka se nezřídka dostává maso z jiných kontinentů, třeba z africké Namibie či Bostwany nebo maso ze států Jižní Ameriky. Podle Maláta je nižší cena vykoupena kvalitou, ale i pohodlím zvířat. „V těchto zemích jsou mnohem horší podmínky pro zvířata než v tuzemsku. Tam neplatí pravidla pro welfare zvířat jako v Unii, nemusí se jim přizpůsobovat zázemí a provoz, standardy pro krmivo a péči. Mají tak levnější vstupy,“ zmínil. Ruku v ruce s tím může klesat i kvalita masa, kvůli menší kontrole kvality krmiva, používání léčiv, původu zvířat a podobně.

Na export vysoce orientovaná živočišná výroba by s úpravou pravidel pro transporty dostala podle zemědělců další ránu v konkurenceschopnosti. Náklady na přepravu by se radikálně zvýšily, protože by kamiony mohly pojmout méně kusů, prodražila by se námořní doprava.

Hovězí znatelně zdražilo a zákazníci si ho častěji odpírají:

Problém je i v tom, že na vývoz jdou především mladá zvířata, třeba telata do pěti týdnů věku. Podle nových pravidel u nich doba přepravy nesmí přesáhnout osm hodin. „Při pravidlech pro transporty za tu dobu kolikrát nedojedete ani do Mnichova, přiblížil Malát.

Nová nařízení by citelně omezily možnosti převozu plemenných zvířat. Podle Maláta je tak v ohrožení celý sektor chovu hovězího bez tržní produkce mléka. „Nikdo nemáme z transportů zvířat radost. Vnímáme potřebu zajištění adekvátních podmínek zvířat při přepravě. Ale bylo by účinnější vymáhat stávající pravidla namísto jejich zpřísňování,“ řekl Malát.

Je to pormarněná příležitost, zní od ochránců

Nová pravidla mají fungovat od roku 2027. Podle zástupců ministerstva zemědělství je o nich nutné ještě jednat. „Je potřeba zlepšit podmínky zvířat během přepravy, ale musí být nastavené tak, aby neohrozily stabilitu zemědělské produkce a soběstačnosti českých i evropských zemědělců. Nelze se bavit o zákazech, ale čeká nás intenzivní dojednání všech parametrů,“ vysvětlil ministr zemědělství Marek Výborný. Dodal, že Česká republika je napřed a mnoho přísných pravidel už nastavila.

Návrhy Evropské komise se nelíbí ani ochráncům zvířat, kteří proti dálkovým transportům zvířat dlouhodobě vedou kampaň. Vnímají je jako nedostatečné.

Evropská komise se zavázala, že do konce letošního roku předloží návrh na zákaz klecových chovů zvířat do roku 2027. Aktivisté mají obavy, že se tak nestane:

„Návrh EU o přepravě zvířat sice ukazuje určitou snahu zlepšit pravidla ochrany zvířat, ale je to promarněná příležitost. Přáním většiny občanů je zakázat vývoz živých zvířat mimo Evropskou unii a nastavit mnohem přísnější pravidla, která mimo jiné omezí dobu přepravy, zajistí, aby transporty probíhaly s ohledem na povětrnostní podmínky, a také ukončí přepravu zranitelných zvířat,“ prohlásila předsedkyně české sekce mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) Romana Šonková.

Ochránci zvířat upozorňují, že pokud zvířata cestu zvládnou, čeká je často v Alžírsku nebo Turecku i drastická porážka. „Zvíře je usmrceno v souladu s požadavky náboženství. V praxi to znamená, že je bez omráčení zaživa podříznuto. Často se jedná o hromadné porážky, po kterých jsou celé ulice v krvi,“ uvedl koordinátor kampaně Lepší zákony pro zvířata organizace Obraz - Obránci zvířat Pavel Buršík.