Co je minimální mzda a kdo na ni má nárok?
Jde o nejnižší povolené ohodnocení nejjednodušší monotónní práce stanovené vládou, na které má nárok každý zaměstnanec pracující na plný úvazek. Jde pouze o základní částku, do níž se nezahrnují různé příplatky za práci přesčas, ve svátek či o víkendu.

Každý zaměstnanec tedy dostane minimálně tuto částku na svůj účet?
Ne, ve skutečnosti dostane méně peněz. Jedná se o takzvanou hrubou mzdu, která se snižuje o odvody na sociální a zdravotní pojištění. Roli může hrát i počet dětí a další okolnosti.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Mzdy v Česku v příštím roce porostou. Jak?

Jak konkrétně se minimální mzda zvýší?
Ze současných 17 300 korun vzroste na 18 900 korun, bude to tedy o 9,2 procenta a o 1 600 korun.

Kdo si díky vyšší minimální mzdě nejvíce polepší?
Podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí dostane více peněz asi 1,5 milionu zaměstnanců. Má jít zejména o profese odměňované v nejnižších stupních zaručených mezd. „Jde například o kuchařky a kuchaře, uklízečky a uklízeče, pracovníky v sociálních službách, ale i další personál,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Které další poplatky, daně a odvody a další částky jsou na minimální mzdu navázány?
Z minimální mzdy se stanovují například odvody na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů anebo minimální zálohy na toto pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, podobně jako odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů na daně z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Její výše rovněž ovlivňuje limity pro uplatnění daňových bonusů. Ještě pro letošní rok z ní vychází také daňová sleva na tzv. školkovné, které ovšem bude vláda vzhledem ke svému úspornému balíčku od 1. ledna příštího roku rušit.

Co je to zaručená mzda?
Jedná se o nejnižší možnou mzdu pro jednotlivé profese, které jsou rozděleny a seřazeny podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti do osmi pracovních skupin. Týká se zaměstnanců, kteří nemají mzdu sjednanou kolektivní smlouvou, kterou ve prospěch zaměstnanců uzavírají odbory.

Co bude zvýšení minimální mzdy znamenat pro hospodaření státu?
Podle ministerstva práce by se mělo pozitivně projevit ve vyšší příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění. „Předpokládaný nárůst těchto příjmů by mohl činit asi 2,65 miliardy korun za rok,“ prohlásil Jurečka.

Jsou s budoucí výší minimální mzdy zaměstnanci spokojeni?
Podle odborů, které zájmy zaměstnanců zastupují, by měla být minimální mzda vyšší. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že růst minimální mzdy by měl odpovídat růstu inflace, měla by tedy dosáhnout částky 21 165 korun. Nižší růst minimální mzdy tak podle něj bude znamenat, že stát bude vlastně vyplácením sociálních dávek dotovat majitele firem, kteří tyto lidi zaměstnávají za minimální mzdu. 

Životní úroveň v Česku výrazně vzrostla. Více v textu:

Proč zaměstnancům tolik peněz stát nepřidá?
Vláda zvolila pouze kompromisní variantu. „Musíme pamatovat na to, aby firmy dokázaly zaplatit své zaměstnance a nezačaly kvůli dalším nákladům propouštět,“ vysvětlil Jurečka.

Jak se zřejmě bude minimální mzda vyvíjet v příštích letech?
Podle úředníků by měla do pěti let minimální mzda dosáhnout 45 procent mzdy průměrné. Ministerstvo předpokládá, že vzhledem k očekávanému nárůstu průměrné mzdy bude nyní tento poměr činit 41,1 procenta.

Jak upravují minimální mzdu pravidla Evropské unie?
Také Česko by mělo vycházet z loni přijaté směrnice Evropské unie upravující přiměřenou minimální mzdu. Podle předpisu by se při jejím stanovování mělo vycházet z 50 procent průměrné hrubé mzdy anebo z 60 procent mediánu hrubé mzdy. Členské státy mají dva roky na to, aby nová pravidla vtělily do své národní legislativy.

Co změní důchodová reforma Fialovy vlády? 

Jak se v roce 2024 změní živnostníkům minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění?
Předepsaná výše minimálních záloh každým rokem roste. Zatímco letos v případě zdravotního pojištění činila 2 722 korun, v příštím roce budou OSVČ muset zaplatit nejméně 2 968 korun, tedy o 246 korun více. V případě sociálního pojištění bude nárůst ještě mnohem vyšší - namísto letošních 2 944 korun bude třeba zaplatit dokonce 3 852 korun, tedy o 908 korun více.

Proč tentokrát zálohy na sociální pojištění OSVČ porostou tak výrazně?
Vláda chce, aby se živnostníkům zvýšily jejich platby do důchodového systému. Proto se minimální sociální odvody nebudou tak jako dosud počítat z 25 procent průměrné mzdy, ale nově z 30 procent. V příštím roce přitom poroste rovněž samotná průměrná mzda.